Oblíbená burza vyřazených knih začne v hranické knihovně už v pondělí. Zájemci ji jako obvykle najdou v oddělení pro dospělé. V úterý a pátek od patnácti hodin si budou moci přijít děti ï jejich rodiče do knihovny poslechnout veřejné čtení knížek v podání herců ochotnického divadla Štěk & spol.

„Na pátek chystáme den otevřených dveří a všechny děti, které si přijdou půjčit knížku, od nás dostanou malý vitamínový dárek,“ vzkázala jim ředitelka knihovny Marie Jemelková. Zmíněná amnestie na upomínky z prodlených výpůjček bude probíhat po celý týden.

Ve středu i čtvrtek po setmění bude připraven tajuplný výlet na radniční věž pro nejpilnější dětské čtenáře letošního roku, jejich rodiče a sourozence. Sraz budou mít ve dvacet hodin. (ka)