Pokud ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent platných hlasů, bude vyhlášeno druhé kolo, které se uskuteční od 24. do 25. října.

O křeslo senátora se v říjnových volbách utká celkem sedm kandidátů, které vám dnes představujeme.

Eduard Sohlich se zaměří na zdravotnictví

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Motto volební kampaně je stručně shrnuto následující: Zdravá volba, zdravý život, zdravý region. Tato tři hesla chápu v širším kontextu - jsem přesvědčen, že principy lékaře, manažera a politika by totiž měly stát na shodných základech.

Lékař nejdříve vyšetřuje, zjistí problém, a pak ho léčí. Podobně pracuje i manažer: nejdříve definuje podstatu problému, potom jej řeší. Opravdu zkušení manažeři, ale problémům umějí předcházet. A tak by měli pro veřejné blaho pracovat i politici.

Zdravý region by měl mít kvalitní životní prostředí a dostatek slušně placených pracovních míst. Měl by nabízet zdravotní péči v odpovídajícím rozsahu a kvalitě a měl by se umět důstojně postarat o seniory. Ve zdravém regionu se lidé musí cítit bezpečně, a to nejen pokud jde o kriminalitu, ale například i ochranu před povodněmi. Protipovodňové stavby – například v Přerově - jsou vlastně obdobou zdravotní prevence.

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Co se týká finančního rámce kampaně – hlavní kancelář ODS platí každému kandidátovi grafické návrhy billboardů, focení kandidátů, plakáty včetně tisku a dále inzerci ve sdělovacích prostředcích regionálních deníků a týdeníku.

Jako kandidát do Senátu jsem obdržel od hlavní kanceláře ODS na kampaň částku 400 tisíc korun. Tu jsem částečně využil na služby specializované agentury včetně realizace průzkumu veřejného mínění – chtěl jsem co možná nejpřesněji zjistit, co trápí obyvatele našeho regionu.

Navíc jsem přispěl ze svého částku 120 tisíc korun. Celkové náklady na kampaň tak odhaduji na částku okolo 800 tisíc korun.

Co považujete za své životní priority?

Rodina, děti a jejich výchova je a byla vždy pro mě velmi důležitá a pokud chcete, tak i prioritou. Vzhledem ke své profesi ale vím, že pokud se člověk necítí dobře, je nemocný, odráží se to často i v jeho osobním životě. Jde tak o propojené nádoby – fungující rodina i zdraví jsou podstatné pro to, aby byl člověk šťastný a spokojený, byť to může znít jako klišé.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

V případě volebního vítězství bych chtěl zůstat i nadále ředitelem nemocnice a jejím lékařem. Vycházím také z toho, že 79 procent občanů celého volebního regionu si přeje, aby se politici věnovali dalšímu rozvoji zdravotnických a sociálních zařízení a služeb v regionu. Tedy oblasti, kde mohu nabídnout své zkušenosti.

Navíc jsem zcela přesvědčen, že bych byl schopen vzhledem ke kvalitnímu týmu, který v hranické nemocnici máme, zvládat kvalitně a hlavně ku prospěchu obyvatel celého regionu obě významné funkce.

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek?

Přestože v tomto regionu žiji celý život a mnoho problémů regionu detailně znám, nechtěl jsem, jak činí jiní politici, střílet jen tak od boku při definování priorit občanů. Proto jsem se rozhodl realizovat sérii výzkumů, který jsem zadal specializované agentuře.

Cílem bylo zjistit, co občané definují jako svoje priority, co je trápí a co by chtěli řešit. Z toho pro mě nyní vyplývají konkrétní zadání: například pro obyvatele Přerova je prioritou dobudování protipovodňových opatření.

Problematika a dobudování rychlostních silnic R35, 455 a R49 spolu s obchvaty kolem měst jsou velmi důležité pro 70 procent obyvatel našeho regionu i celého kraje. Na prvních místech je, jak jsem již uvedl, rozvoj zdravotnických a sociálních zařízení a služeb v regionu.

Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Respektuji každého kandidáta z demokratických stran i z řad kandidátů nezávislých, kteří usilují o vítězství ve volebním obvodě 63.

Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Je těžké vyvracet názory tohoto druhu. Stejně tak by bylo možné položit si otázku, zda je poslanec či starosta dobře placená funkce? Bere hodně, či málo? To se mě můžou ptát lékaři v hranické nemocnici - proč jsou lékaři, kteří bojují denně o životy pacientů, placeni například výrazně méně než fotbalisté, herci či další sportovci?

Post senátora beru jako významný – podílí se na například na volbě prezidenta republiky, schvaluje, či může navrhovat zákony. Odpovědnost je velká. Navíc, a to říkám na rovinu, finanční rámec není pro mě podstatný – o to, kolik bere senátor, jsem se nezajímal.

Jiří Bakalík: Jsem tady pro vás

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Jsem tady pro vás. Nosným tématem mé volební kampaně je neschovávat se za fasádu politické strany, protože každá z nich, ať zleva či zprava, ji má značně omšelou a pro občany nezajímavou.

Dalším tématem je nabízet lidem, organizacím a spolkům pomoc a podporu svým jménem a svými zkušenostmi z veřejné správy.

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Jako v loňských volbách do 500 tisíc korun.

Co považujete za své životní priority?

Základní prioritou po celý můj život je slušnost, úcta k lidem a hodnotám, které lidé vytvářejí, a práce ve prospěch společnosti. To vše by nebylo možné bez skvělého zázemí, které mně dává moje rodina, a nebylo by vůbec myslitelné jít i do senátních voleb bez její podpory.

Jednou z hlavních mých životních priorit je i schopnost a nutnost umět komunikovat s lidmi a umět jim naslouchat.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Stejně jako loni jasně deklaruji i v případě volebního úspěchu odchod z funkce tajemníka magistrátu města a připravenost vykonávat senátorský mandát na sto procent ve prospěch občanů celého našeho regionu.

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek, ve kterém kandidujete?

Jako jeden ze zákonodárců, v případě zvolení, se chci pokusit kultivovat společenské klima. To znamená dbát na to, aby nadbytečné a nekvalitní zákony, přijímané mnohdy nesmyslně a chaoticky, neobtěžovaly obyčejné slušné lidi.

Jsem připraven nasadit veškeré své zkušenosti a kontakty ve prospěch rozvoje našeho venkova i měst, ve spolupráci se samosprávami podporovat projekty, které budou rozvoj regionu technicky i finančně zajišťovat.

Dle mých znalostí regionu jsou to zejména projekty v oblasti bydlení, dopravní infrastruktury, udržitelnosti kvality životního prostředí a vzdělávání. Již v současné době je výrazná moje podpora spolkové činnosti v obcích a podpora udržování lidových tradic v regionu.

Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Neobávám se žádného soupeře, všechny respektuji.

Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Na příkladu úspěšné bývalé senátorky, dnes zástupkyně ombudsmana paní RNDr. Jitky Seitlové lze dokumentovat, a takové ohlasy a názory já po svém putování regionem často slyším, že senátor svým důsledným tlakem na úřady či různé jiné instituce dokáže úspěšně obhájit práva občanů ve svém obvodu.

Zároveň, dělá-li svou práci na sto procent, dokáže sbírat podněty ze svého regionu a vnášet je do zákonodárného procesu našeho Parlamentu a tím opět odlehčit občanům od zbytečně nastavených zákonů a byrokracie, či naopak iniciovat zákony potřebné, které v určitých oblastech lidského konání chybějí. A protože je senátor volený většinově, je více nezávislý na určitých politických situacích a má ve své práci pro občany o to silnější mandát.

Josef Nekl: Chci, aby se v regionu lépe žilo

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Protože jsem přesvědčen, že je třeba, abychom společně všichni lidé práce, všichni neprivilegovaní, řekli stop asociální politice, prováděné současnou pravicovou vládou, bohužel za přispění i některých poslanců zvolených za ČSSD, za přispění poslanců KDU-ČSL i SZ a připravili dobré podmínky pro život nejen nám, ale i nastupujícím generacím, je mým mottem volební kampaně: „Společně pro přítomnost i budoucnost!“

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Jsem kandidátem KSČM, politické strany, která nevidí práci ve prospěch občanů a s občany skrze peníze. Na mou volební kampaň bude vynaloženo jen tolik prostředků, které zabezpečí základní prezentaci.

Cílem není bombastická kampaň, která lidem na chvíli zastíní všechny průšvihy, které minulí i současní vládcové tomuto národu připravili. Cílem mé kampaně je setkávání se s občany a v přímých besedách a diskuzích ozřejmění mých postojů a názorů. Proto náklady na mou kampaň nepřesáhnou 300 tisíc korun.

Co považujete za své životní priority.

Samozřejmě, že bez zdraví, dobrého rodinného zázemí a přátel člověk nenaplní své osobní cíle, svůj směr života, který si myslí, že je ten pravý.

Asi svým založením a tím, že svou náplní života je pro mne pomoc druhým a služba ve prospěch jejich lepšího života, mám několik životních kréd, která zní: Chovej se a jednej tak, aby ses mohl komukoliv a kdykoliv podívat zpříma do očí. Nikdy nedělej to, co nechceš, aby ti dělali druzí.

Nic není zadarmo, vše si musí člověk zasloužit, vše musí být výsledkem jeho poctivé práce, odvedené naplno. Protože jsme každý jiný, máme výsostné právo na svůj názor. Ale naše činy nemohou jít proti přání, potřebám většiny.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Samozřejmě. Jsem přesvědčen, že pracovat v Senátu pro občany svého obvodu a pro potřeby regionu vyžaduje plné nasazení bez dalších pracovních aktivit.

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek?

Cíl mám, myslím, neskromný, ale malé cíle neexistují. Chci, aby se lidem v mém regionu žilo lépe. Aby nebyli obtěžováni zbytečnou byrokracií, aby se jim dostalo zastání a zadostiučinění, když jsou ohrožena jejich práva. Aby měli podmínky pro dobrou práci, dobře oceněnou. Aby se zlepšovalo jejich zdravotní a sociální zabezpečení. Aby mladí dostali kvalitní vzdělání, a poté uplatnění v životě. Aby se jim dobře dýchalo, byly jim nabízeny jen kvalitní potraviny. Aby mohli po práci kulturně odpočívat. A to vše v míru. To vše se musí konkrétně odrazit v zákonech, které obě komory Parlamentu České republiky přijímají.

Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Není slabého soupeře, který jde do klání ve většinové formě volby. Obávám se však takového soupeře, který je schopen své protivníky diskreditovat lživými a úskočnými prohlášeními, obávám se takového soupeře, který nepovede volební boj s cílem představit své vize, ale likvidovat protivníka, porušit všechna základní pravidla nejen politické, ale i lidské kultury.

V současné době ve vrcholné politice vidíme dost příkladů toho nejhoršího. Věřím, že se v mém volebním obvodě nic takového nebude dít. Za sebe to mohu slíbit.

Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Bohužel, tyto názory mezi lidmi přetrvávají a jsou živeny z mnoha zdrojů. Jestliže však má senát být jistou pojistkou demokracie, jak se rádo říká, je třeba, aby dobře fungoval. Pokud to bude jako doposud jednobarevný tým, tvrdící muziku vládě a parlamentu, neplní svou funkci.

Proto je třeba, aby složení Senátu bylo vícebarevné. Poté bude váha každého hlasu senátora velmi vysoká, a senátor tak výrazně ovlivní přijímaná pravidla pro život této země. Pokud ta pravidla budou sloužit lidem, nebudou se na senát dívat přes prsty, jako doposud. Proto dávám nabídku své kandidatury, věřím, že k volbám přijdou všichni, kteří chtějí změnu a podpoří mě.

Vlasta Jančarová chce získat pro region větší objemy financí pro školství a zdravotnictví

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Latinské „Per aspera ad astra“ – přes překážky k ušlechtilým cílům. Například pro děti a důchodce bych požadovala neprodleně zavést regulační poplatek ve zdravotnictví ve výši symbolické jedné koruny.

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Vše si platím ze svých prostředků, nejsou to pochopitelně statisíce korun, které mají k dispozici ostatní kandidáti politických stran a hnutí, řádově jde o desetitisíce korun. Nerozhazuji zbytečně, ač je mně známa síla manipulace – ovlivňování voličů, kterou reklama přináší.

Co považujete za své životní priority?

Kontinuální vzdělávání, neměnnost zásadních životních postojů, (nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany), preferuji střídmý a zdravý životní styl.

Kariéra nebyla nikdy mým životním cílem, přednost měla vždy rodina a děti.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Ne. Právě naopak.

V Senátu České republiky jsou dle mých informací pouze čtyři senátoři s právnickým vzděláním, toto je nedostatečný stav kvalifikovaných profesionálů-senátorů v úřadu, jehož posláním je zákonodárný proces ve všech konsekvencích!

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek?

Získat větší objemy finančních prostředků pro vzdělávání těch, kterým je zatím nedostupné, do školství én bloc, zdravotnictví. Vnímám obavy z nedostatku peněz u postižených, mladých rodin a důchodců, kteří mají stejné právo žít plnohodnotný a důstojný život jako ostatní občané.

Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Ani jednoho.

Jak byste vyvrátila argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Za stavu, kdy Senát, dle hlasu lidu tzv. není vidět, a jeho legislativní činnost (tzv. pojistka a kontrola legislativní činnosti Poslanecké sněmovny) není národu více srozumitelně a pravidelně přiblížena, je poslání senátora takto vnímáno a bohužel i hodnoceno.

Jiří Lajtoch je proti poplatkům ve zdravotnictví

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Jednoduché – slušností proti aroganci. Myslím, že události posledních měsíců ukazují, že slušnost u nás patří k nejvzácnějšímu „zboží“. Nejen v politickém dění, ale i v běžném životě se dnes a denně setkáváme s naprostou absencí slušnosti.

Chtěl bych, aby se slušnost zase stala běžným způsobem jednání mezi lidmi, na úřadech i v politice. Takže zase tak jednoduché to mé motto není. Navíc jsem si je rozšířil ještě o tři základní slogany, kterými lépe mohu vyjádřit, jakým směrem se bude mé úsilí ubírat.

Chci dát svým voličům najevo, že budu usilovat o to, aby slušní lidé, kteří chtějí žít slušným životem, nemuseli svádět neustálý boj. A tak je mou prioritou zrušení poplatků ve zdravotnictví, zabránění zavedení školného a vrácení dětských přídavků. Po letech působení v komunální politice ovšem vím, že se budu věnovat i dalším oblastem, že budu prosazovat zájmy občanů celého našeho regionu, celé České republiky.

O působení a možnostech senátora občas panují zkreslené představy. Vždyť já nemohu svým voličům slíbit, že postavím novou silnici nebo hřiště. Mohu však být aktivní při projednávání zákonných norem, které ovlivňují život každého z nás.

A proto je důležité, jaké zákony se přijímají – zda takové, v jejichž důsledku „obyčejní lidé“ žijí v obavách o budoucnost svých rodin, o zdraví a bezpečnost nebo takové, které jim zaručí určité sociální jistoty. A já jsem pro tu druhou možnost.

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Předpokládám, že kolem 600 až 800 tisíc korun. Z větší části bude kampaň financována z prostředků ČSSD, ale i já se samozřejmě spolupodílím. Chtěl bych, aby i tyto peníze byly efektivně vynaložené, aby kampaň byla pro mé voliče zajímavá.

A tak kromě tradičních tiskovin a plakátů připravuji pro své voliče setkání se zajímavými osobnostmi. Snažím se o osobní kontakt, který je vždycky nejlepší formou komunikace. Setkávám se s lidmi na mítincích, při sportovních soutěžích, na koncertech. A jako vždy si z našich setkáních zejména ženy a dívky odnášejí oranžovou růži.

Rád bych v této souvislosti poděkoval za podporu především přerovskému zpěvákovi a mému příteli Pavlu Novákovi. Velmi si vážím jeho podpory, vyjádřené i nově vydaným CD s oblíbenými písničkami. I toto CD mám pro své voliče připraveno jako malý předvolební dárek.

Co považujete za své životní priority?

Zdánlivě prostá otázka, ale jak odpovědět a zachytit je ve správném pořadí? Jednoznačně k mým prioritám patří zdraví, bez kterého člověk nezmůže nic. Rodina – manželka s dcerami, vnučky, maminka, sourozenci, to jsou mé životní opory.

To jsou mí nejbližší, které mám rád. A díky nimž mohu říct, že mám hezký život. A nepopírám, že v mém případě vždycky hrála a stále hraje důležitou roli také práce.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Je velmi složité utíkat od rozdělané práce, i když někdy je to možná jednodušší. Já už po roce působení v Senátu vím, jaké to je pendlovat mezi Prahou a Přerovem. A je opravdu někdy velmi složité skloubit pracovní program.

Přesto bych chtěl v případě vítězství ve volbách dokončit toto volební období ve funkci primátora. A využít toho, že práce s reálnými problémy v regionu mi jako senátorovi pomáhá nahlížet na zákonodárný proces optikou „obyčejných lidí“.

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek, ve kterém kandidujete?

Senátor sice získává mandát díky svým voličům ve svém volebním okrsku, ale jeho posláním není preferovat rozvoj jednoho regionu na úkor jiného. Všechno to, co lidem v předvolebním klání slibuji, musí přinést užitek všem našim občanům. Bez ohledu na to, kde žijí.

A tak budu usilovat, aby všichni lidé v celé naší zemi měli přístup ke vzdělání, aby se nikde neplatily poplatky ve zdravotnictví, aby veřejná správa fungovala kvalitně, aby každý občan věděl, že i pro něj chceme dobré zákony, které platí pro všechny stejně. V každém případě i já mám mimořádný zájem o rozvoj našeho regionu.

A myslím, že už také díky svému dlouholetému působení na magistrátě vím, které konkrétní problémy jsou tady nejožehavější. Již léta je to doprava. Ostatně problémy s nedostatečnou sítí kapacitních komunikací přesahují rámec volebního okrsku 63, a jejich vyřešení je úkol opravdu nadregionální.

Na urychleném řešení některých dopravních staveb spolupracuji již nyní. Jako příklad může posloužit právě probíhající rekonstrukce podjezdu v Přerově - Předmostí, kde se mi podařilo přispět k potřebnému převodu finančních prostředků na tuto akci.

Máte politické ideály, nebo myslíte, že politika je špína?

Ač to zní jako fráze, politika je řemeslo jako každé jiné. I v ní pracují různí lidé, kteří svým chováním a působením vytvářejí její vnější obraz. Na rozdíl od jiných profesí – politici jsou více vidět a jsou mediálně zajímavější. Věřím ale, že i v politice mohou mít slušní lidé šanci.

A ideály? Přemítal jsem o přesném významu tohoto slova, snad nedostižný cíl. Tak to tedy nemám. Ale vzory, lidi, kterých si v politice vážím, to ano.

Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobrá placená funkce?

Těžko. Tomu, kdo je o tom přesvědčen, nepostačí k vyvrácení názoru slova. Tak jako je téměř zbytečné ujišťovat lidi o smyslu senátu a politiky vůbec. Pokud na vlastní kůži nepocítí pozitivní dopad práce politiků, budou pochybovat. Pochopitelně nepopírám, že se jedná o placenou funkci. Jsem rád, že se mi v letošním roce podařilo část z těchto peněz rozdělit mezi ty, kteří potřebují pomoc.

Právě v minulých dnech jsem předal šek na 100 tisíc korun občanskému sdružení „Jsme tady“, určené na podporu při zajišťování celoživotního rozvoje lidí s kombinovanými vadami.

Vladimír Hučín chce zlepšit bezpečnost občanů

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Hlavní téma mé volební kampaně je: Chci právo i pro vás, občany České republiky.

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Jako nezávislý kandidát bez podpory velké politické strany si nemohu dovolit nějakou „bombastickou“ kampaň s kamiony, billboardy a ohňostroji. Ani by nebyla v souladu s mým dosavadním skromným způsobem života.

Budu se snažit oslovit voliče s pomocí mých přátel z okruhu Klubu angažovaných nestraníků a Konference politických vězňů, kteří mě dlouhodobě znají. A podporují moji kandidaturu bezúplatně.

Co považujete za své životní priority?

Tak jako každý člověk jsem i já toužil po pevném zdraví, práci, která by mě naplňovala, šťastné a zajištěné rodině. Osud mě ale často stavěl před volbu, zda za cenu vlastního prospěchu a pohodlí lze rezignovat na vlastní představu o svobodě, o právu a spravedlnosti v širším slova smyslu.

Za cenu velkých životních ztrát jsem se pak zachoval tak, abych se mohl podívat zpříma do očí svým sousedům, spoluobčanům i mladé generaci, která komunistický režim naštěstí nezažila. A samozřejmě i sám sobě. Ani po roce 1990 zlo a jeho staronoví hybatelé neodešli z našeho života.

Byl jsem vystaven novým výzvám i zkouškám. Byl jsem deset let velmi dobře hodnoceným státním zaměstnancem. Věděl jsem, že pokud bych uhnul a přivřel oči před řadou nepravostí, kariérní postup by mě neminul. A tehdy se kriminální živly ve státním aparátu pokusily mě odstranit a pošpinit.

Z cesty jsem neuhnul a své jméno očistil i soudně za cenu draze nabitých zkušeností. Jsem připraven jich využít ve prospěch svých spoluobčanů.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Práci senátora jsem připraven dělat na sto procent. Bez vedlejších zaměstnání.

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek, ve kterém kandidujete?

Chci přispět ke zjednodušení a zlepšení srozumitelnosti právních norem pro řadové občany. To je hlavní úkol senátora a Senátu. Hodlám využít svých znalostí a zkušeností z bezpečnostní oblasti pro zlepšení bezpečnosti mých spoluobčanů, k ochraně vašich práv a svobod i demokracie v České republice.

Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Žádného soupeře se neobávám. Věřím v nemožnost ztráty paměti svých protikandidátů i občanů. Věřím, že voliči zvítězí nad lidskou lhostejností a vlastní pohodlností a přijdou k volbám. Za deset minut, které věnují hlasování pro mě, jsem připraven jim sloužit celých šest let.

Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Dobře si uvědomuji, že zákonodárce je placen svými občany, aby jim sloužil, jakkoliv občas vidíme, že tomu tak vždy není. I to je pro mě jistá výzva kandidovat do Senátu.

Práce senátora spočívá nejen v legislativní práci v Parlamentu, která je hlavní, ale podstatnou část času i energie senátor věnuje problémům voličů svého volebního okrsku. Obrazně řečeno – senátor je mimojiné i „regionálním ombudsmanem“. Může svým voličům pomoci radou, může pomoci v komunikaci s radnicí, úřady a ministerstvy. Může vám pomoci s veřejnou presentací vašeho problému.

Senátor má právo přístupu k informacím, k nimž se řadový občan dostává stále ještě s obtížemi. I tady může být jedna z forem pomoci. Jde-li o vážný problém, senátor jej může přenést na půdu Parlamentu, na senátní výbor, může k danému problému iniciovat slyšení za přítomnosti odborníků, úředníků státní správy, akademické sféry i ministrů.

Může navrhovat legislativní změny, je-li váš problém natolik zásadní a lze jej zobecnit. Každý z občanů může přispět ke zlepšení našich zákonů prostřednictvím svého senátora. Senátor tedy není bezmocný, i když nemá žádnou výkonnou moc.

Senát a senátoři jsou jedním z prostředků, jak se domoci práva. Chci tu být pro vás.

Roman Haken chce uspořádat v regionu evropské setkání

Jaké je motto vaší volební kampaně?

Veřejná správa musí být veřejnou službou. Občané si objednávají u politika práci pro svůj prospěch, proto musí znát jejich názory, respektovat jejich vůli a ne pouze realizovat vlastní vize.

Kolik peněz bude vaše kampaň stát?

Předpokládaný rozpočet na mou kampaň je 200 tisíc korun.

Co považujete za své životní priority?

Asi to, co každý člověk – zdraví a rodinu, lásku, pochopitelně i úspěch v zaměstnání. K tomu úctu a snahu o sounáležitost s přírodou.

Vzdáte se své současné profese, pokud vyhrajete ve volbách?

Ano, předám ředitelování Centra pro komunitní práci Střední Morava kolegům – zůstanu v kontaktu v nějaké formě poradního sboru (pochopitelně neplaceně).

Co konkrétně chcete udělat pro volební okrsek, ve kterém kandidujete?

Chtěl bych zlepšit kontakt s obyvateli – pravidelně každý měsíc být k dispozici obyvatelům, jeden týden v některé z obcí (dle rotace) na Přerovsku, Lipnicku, Hranicku i Odersku. Nemusíte jezdit za mnou, přijedu za vámi.

Další tři týdny podle rozvrhu Senátu jsou vyhrazeny práci v Praze a v zahraničí. Dále se budu snažit naslouchat problémům občanů a vahou své funkce je pomáhat řešit. Přinášet z národní i mezinárodní úrovně do svého volebního okrsku informace i kontakty, užitečné pro místní podniky i obyvatele.

Pomáhat při přípravě projektů pro lepší kvalitu života obyvatel, zvláště z prostředků Evropské unie, a to po celou dobu výkonu mandátu. S projektovým managementem pracuji již dvanáct let a do regionu jsme přinesli již několik desítek milionů korun.

Mám několik rozpracovaných projektových námětů, i připravené partnery v zahraničí, ale bude potřeba najít partnery v našem území.

V době předsednictví České republiky Evropské unii přivézt zástupce Evropy k nám pro zlepšení propagace našeho koutu republiky a uspořádat zde evropské setkání s tématem rozvoje venkova. Mimochodem, toto téma mám už předjednané jak v Bruselu, tak s naší diplomacií.

Jakého soupeře se nejvíce obáváte?

Všichni jsme protikandidáty, zároveň nevím, že bych měl s některým z ostatních uchazečů vyloženě nepřátelský vztah. S většinou kandidátů se znám osobně. Obávám se asi toho, který dá do kampaně nejvíce financí a který bude mít tedy největší reklamu.

Ale zatím neznám rozpočty ostatních, to se dozvím, až po přečtení v Novém Přerovsku. Takže zatím nevím, který to je :-)

Jak byste vyvrátil argument, že senátor je jen dobře placená funkce?

Chtěl bych vyvrátit jen to slovo „jen“. Senátor je velmi dobře placená funkce, a záleží tedy na tom, jakou práci pro své zaměstnavatele – tedy občany – odvede. Nediskutuji tedy o tom, zda Senát ano či ne – v okamžiku, kdy tato veřejná služba existuje a vybírá se do ní pomocí volby, nabízím své schopnosti obyvatelům a svoji ochotu pracovat pro náš region.