Ve dvacátém století byl Kojetín na dvanáct let okresním městem, a to do roku 1960. V dnešním Kojetíně žije 6534 obyvatel.

V seriálu Deníku Starosti našich starostů odpovídá první muž kojetínské radnice Jiří Šírek.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, kterou teď ve městě máte vykonat, která by to byla?
Teď právě se zabýváme tím, jak postavit sportovní víceúčelovou halu, která v našem městě chybí, a to jak žákům škol, tak sportovním klubům i jednotlivcům. Chceme dát do konce roku dohromady projekt, vymyslet finanční zajištění celé akce a v příštím roce bychom mohli začít stavět. Stejně tak čekáme, jak dopadne naše žádost o dotaci na opravu Masarykova náměstí. Pokud uspějeme, pak bychom v příštím roce opravili centrum Kojetína do podoby, kterou si zaslouží.

Co považujete za největší úspěch vašeho města, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Z loňského roku jsme měli našetřeno na investiční akce, které teď můžeme realizovat. I když je to mnohdy o kopání do země a výměně potrubí, jde o nutné a zásadní věci, které každý rozumný občan pochopí. Opravujeme tak rozvody tepla a teplé užitkové vody na sídlišti Sever, kde staré potrubí je téměř po smrti.
Budujeme další etapu kanalizace v ulici Padlých hrdinů, pokračujeme v opravách budovy polikliniky, rekonstruujeme mateřskou školu v Hanusíkově ulici. Probíhají opravy domu s pečovatelskou službou na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Připravujeme další úpravy parkovišť na sídlišti Sever, v Dudíkově ulici a úpravy na kojetínském hřbitově.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Stát nás pomalu, ale jistě zbavuje některých agend a pravomocí a naopak na nás přenáší mnohdy nesmyslnou byrokracii. Kromě zakroucení hlavou a postěžování si s kolegy na poradách s tím ale moc nenaděláme. Setkávám se také často s názory občanů, kteří si myslí, že starosta je ten, kdo rozhoduje o tom, kdo bude ve kterém domě a ve které ulici bydlet. Na to však nemáme, zvlášť u domů, které jsou v soukromém vlastnictví, nejmenší vliv. Na druhé straně, problémy jsou od toho, aby je starosta zvládal, jinak by nemělo smysl ani na tuto funkci kandidovat.

Obyvatelé obcí a malých měst dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Já si myslím, že v Kojetíně máme v tomto směru velmi slušné vyžití. Motorem celého kulturního dění je Městské kulturní středisko, ale i další příspěvkové organizace. Sami občané našeho města jsou v tomto směru aktivní – hrají divadlo, udržují národopisné tradice, zpívají v pěveckém sboru, věnují se výtvarnému umění a tak dále. Myslím, že aktivity řady spolků, jejich úspěchy a prezentace navenek jsou důkazem toho, že spolkům se daří. Jen namátkou vzpomenu na nově vydané CD pěveckého sboru Cantas, úspěšný zájezd našich Hanáků do sídla EU a jejich skvělou prezentaci, divadelní představení našich ochotníků v okolních obcích a městech nebo tvůrčí činnost výtvarníků zapojených do skupiny Signál 64.

Straší vás odliv obyvatel z menších měst do velkých aglomerací? Nemáte strach, že se město postupně vylidní? Máte možnost, jako starosta, s tím vůbec něco udělat?
Je zřejmé, že především kvůli nevalným pracovním příležitostem se řada lidí stěhuje do větších měst. S tím, kdo a kam se vystěhuje či naopak nastěhuje, nenaděláme bohužel nic. Musíme se snažit vytvářet v našich městech takové podmínky, aby tu lidé zůstávali. Snažíme se o vytvoření nových pracovních míst a jednali jsme velmi intenzivně s některými firmami, se zahraničními společnostmi apod. Doba je však v tomto směru zlá, žádný spasitel tohoto typu na obzoru není. Navíc se ruší i již existující pracovní místa. Jako příklad uvedu nedávnou likvidaci cukrovarů v Kojetíně a v Němčicích nebo teď přerovského letiště.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vašem městě dobře žije.
Jsme malým hanáckým městečkem, které má své tradice, kulturu a lidé se ve velké většině mezi sebou dobře znají a většina z nich má ke svému městu dobrý vztah. Město má velmi slušné sportovní zázemí, které se bude ještě zlepšovat. Přes všechny problémy zůstala zachována a funguje celá řada služeb, počínaje zdravotnictvím, školstvím, kulturou, dopravním spojením a konče sociálními službami.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesmělo by to být vaše město, kde by to bylo?
Na jižní Moravě, nejlépe v Mikulově. Mám to tam moc rád, a to nejen pro krásnou přírodu a výborné víno.

Martin Vojáček