Kdybyste měla jmenovat tu nejdůležitější věc, již teď ve vaší obci máte vykonat, která by to byla?

Určitě by to byla celková rekonstrukce budovy obecního úřadu, která by už konečně splňovala současné požadavky na bezbariérový přístup do veřejných objektů.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Zde musím zmínit dvě věci. V lednu jsme po téměř dvouleté práci a složitých jednáních obdrželi od stavebního úřadu územní rozhodnutí pro výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Druhá zásadní věc, která se dotkla i občanů z přilehlých obcí, spočívá v tom, že se nám podařilo během jednoho měsíce pomoci novému praktickému lékaři vyřídit povolení k výkonu soukromé praxe v našem zdravotním středisku. Netušili jsme, že odchod do důchodu dosavadní lékařky může spustit lavinu problémů, které jsme museli společně s krajským úřadem a pojišťovnami řešit.Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Různorodost řešených problémů a přibývání administrativní práce, kterou musíme zvládnout při stále stejném počtu zaměstnanců. Při některých odborných věcech se neobejdeme bez pomoci specialistů. Není nouze o nabídky firem na tyto činnosti, ale je důležité vybrat si ke spolupráci opravdu spolehlivé lidi.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Myslím si, že se nám podařilo během posledních let oživit kulturní dění v obci. Různé akce probíhají od ledna do prosince. Snažíme se, aby si 
v bohatém programu našly něco pro sebe všechny věkové kategorie. Pro seniory pořádáme novoroční posezení, velmi si oblíbili i posezení při hudbě, kde si mohou zatancovat. Nezapomínáme ani na děti, kterým věnujeme největší pozornost. Velké oblibě se těší pálení čarodějnic, den dětí, ukončení prázdnin 
s opékáním špekáčků, hasičská vatra nebo mikulášská nadílka. Velká účast lidí je vidět i na tradičních výstavkách ručních prací, které obec pořádá dvakrát ročně.Tyto akce ovšem nejdou zajistit bez dobré a obětavé spolupráce všech místních spolků. Jejich činnost je podporována finančně i z obecního rozpočtu.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

V naší obci se s tímto problémem nepotýkáme. Počet obyvatel je stabilní. Naše obec má mateřskou i základní školu, zdravotní středisko, obchody i poštu, pohostinství 
a dobré autobusové spojení do Přerova a Olomouce. To vše je výhodou při rozhodování zájemců o výstavbu či koupi nemovitostí v katastru obce.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

V obci je zajištěna základní občanská vybavenost, je zde krásné okolí s historickými památkami, jako je kostel 
s krytým schodištěm, kaplička, bývalý klášter sester dominikánek a pivovar, rybníky a les. Výhodou je i dobrá poloha mezi Přerovem a Olomoucí.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Určitě místo u moře, protože vodu miluji. Stačilo by mi 
i skromné obydlí v teplé krajině.

Autor: MARTIN VOJÁČEK