„V případech, kdy rodiče již ukončili mateřskou dovolenou a nastupují do zaměstnání, byly do mateřských škol přijaty všechny děti, které splňují kritéria pro přijetí. Nevyhověno bylo některým dětem ve věku dva až tři roky, jejichž rodiče ještě pobírají peněžitou pomoc v mateřství," uvedla vedoucí odboru školství a kultury z Městského úřadu Lipník nad Bečvou Věra Rakovská s tím, že někteří zájemci chtěli umístit dítě pouze na poloviční úvazek.

Všech dvanáct žádajících dětí přijala MŠ a ZŠ Loučka. Nejvíce se jich letos dostavilo k zápisu do MŠ Na Zelince, která byla v roce 2009 rekonstru­ována, což rozšířilo její kapacitu o 29 míst.

„Tento rok se k nám zapsalo 63 dětí, z nichž přijmeme 50. Uspokojíme tak poptávku všech dětí, které budou mít tři roky," řekla ředitelka MŠ Na Zelince Lenka Kašíková.

Rodiče v Lipníku mají možnost umístit děti do třech školek zřizovaných městem a do soukromé MŠ Sluníčko. Dále pak mohou využívat služeb mateřinek v okolních vesnicích, například v Trnávce nebo Kladníkách.