Odborné firmy zasahují na určených místech několikrát.

„Postřik se musí opakovat třeba čtyřikrát nebo pětkrát,“ uvedl Radovan Šindelář, jehož firma řeší problém s komáry například v Kojetíně. Zde byla nejhůře postižená ulice Závodí a okolí koupaliště.

„Na místech, kam dopadne mlha při rozprašování, to účinek má. Okolí toku Moravy, Hané a Bolelouckého náhonu je ale rozsáhlá lokalita a ošetřit ji celou by bylo možné snad jen leteckým zásahem,“ povzdechl si starosta Kojetína Mojmír Haupt.

V tomto městě mají za sebou už tři postřiky proti komárům, jejichž cena se podle starosty pohybuje v řádech desetitisíců korun.

„Prozatím jsme náklady financovali z prostředků, které nám na to poskytl Olomoucký kraj,“ dodal Haupt.

V Přerově jsou vyřešené nejvíc postižené lokality včetně parku Michalov. Pro ošetření Žebračky potřebovalo město získat povolení od hygieniků.

„To jsme získali, ale až na další roky. V tuto chvíli už by postřik nebyl účinný,“ sdělil mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal a zmínil, že z Žebračky bylo ošetřeno pouze ochranné pásmo.

Postřik, který účinkuje proti komářím vajíčkům, se musí aplikovat v jarních měsících roku, později už to nemá smysl.

„Vajíčka přežívají v zemi třeba i pět let, čekají na vodu,“ vysvětlil Šindelář, proč právě po povodních bývají komáři přemnožení.

V Žebračce se tůňky držely několik měsíců, což je pro líhnutí komárů ideální.

O tom, které lokality jsou vhodné k postřiku, spolurozhodují i pracovníci Krajské hygienické stanice. Ti posoudí, jak závažná je situace.

Hranice končí první etapu postřiku

Hranickým nejprve hygienici vzkázali, že tam postřik nutný není. Oni však byli jiného názoru a požádali o zopakování prověrky, která prokázala, že je tam v některých lokalitách komárů skutečně nadbytek.

„V tomto týdnu bude ukončena první etapa postřiku,“ informoval ve čtvrtek mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Ten provádí odborná firma v ranních a večerních hodinách zejména tam, kde se v květnu vylila Bečva ze břehů, tedy v osadě Rybáře, u čistírny odpadních vod, v příměstské části Slavíč, v městském parku a přilehlých ulicích.

„Druhá etapa bude následovat přibližně za čtrnáct dnů,“ uvedl mluvčí.

V nejbližších dnech začnou s postřikem také v Lipníku nad Bečvou.

„Lokality již máme vytipované, kopíruje to místa rozlivu Bečvy,“ poznamenala Denisa Kramplová, vedoucí odboru správy majetku v Lipníku.

Tovačov: Někde se nedá vůbec projít

V Tovačově odborníci zasahovali proti komárům od povodní již dvakrát.

„Poprvé to bylo za sídlištěm Zvolenov a v ulici Podzámčí, podruhé jsme se zaměřili i na ulice ve městě,“ řekl starosta Tovačova Leon Bouchal.

Přesto však v těsném okolí města existují místa, kde se prý nedá vůbec projít.

„První postřik nás stál osm tisíc korun, druhý nám hradil kraj a vyšel na 14 tisíc. Komáři se ale stále množí, postřik budeme muset rozhodně opakovat,“ doplnil místostarosta Pavel Bezděk.

Pavla Kubištová, Kateřina Kapková