Po nové legislativě volali už léta především hasiči, kteří si stěžovali na fakt, že na nezodpovědné majitele zanesených komínů nemají žádný „bič“. Jedinou pákou na vlastníky domů byl totiž zastaralý zákon o používání a čištění komínů z roku 1981. Přitom právě vznícení usazenin je podle hasičů častou příčinou požárů.

K tomu poslednímu došlo na Přerovsku v neděli večer.

„Vznícení sazí a dehtu v komínovém tělese zavinilo požár rodinného domu v Kojetíně. Oheň se naštěstí nerozšířil dál, došlo jen k rozpraskání komínu,“ popsal poslední událost vyšetřovatel přerovských hasičů Miroslav Schwarz. Podle něj se však stává i to, že se po vyhoření sazí vznítí celé stropní konstrukce.

Podobným případům může předejít jen včasná kontrola čistoty komínů. A o tu se mají od ledna postarat kvůli novému nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv právě majitelé domů.

„Provozovatel zanedbáním svých povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství,“ vysvětlil postoj Společenství kominíků jeho zástupce Jaroslav Schön z Přerova. Ve srovnání se zastaralou vyhláškou o čištění komínů, která pevně určovala intervaly čištění, zmírňuje nové nařízení vlády požadavky na četnost kominických prací. Lidé si je navíc můžou zajistit svépomocí.

Přísnější revize

„Na druhé straně zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob, oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest,“ dodal Schön.

Podle nového nařízení vlády musí provádět revizi držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedené kontrole spalinové cesty pak musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.

„Nařízení vlády je závazné pro všechny, tedy jak občany, tak i pro podnikatele,“ doplnila Vladimíra Hacsiková z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Ke změnám podle ní dochází také při takzvaném „vypalování komína“.

„Komín nelze vypalovat svépomocí. Vypálení musí provést kominík nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další způsobilé osoby. Vypalování musí oznámit nejméně pět pracovních dní před zahájením této činnosti Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,“ řekla.

Pokud kominík při kontrole zjistí nedostatky, musí je oznámit písemně příslušnému stavebnímu úřadu. Hasičský záchranný sbor může uložit v případě porušení nařízení pokutu – majitelé rodinných domů zaplatí až 25 tisíc korun, podnikatelé dokonce od 250 do 500 tisíc korun.