"Komín na kotelně domova seniorů je v havarijním stavu. Předpokládáme tak, že dřív nebo později půjde pryč. Je to prakticky jediná logická varianta, protože pro něj nemáme využití," informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Stejný osud možná potká i kotelnu, tato záležitost se ale podle mluvčího bude teprve řešit. Samotný komín je momentálně kvůli bezpečnosti obehnán páskou se zákazem vstupu. Podobně jako komín u bývalého Bonveru, na němž se dlouhé roky nachází hnízdo čapí rodiny.

"V tomto případě už máme projekt na demolici připraven, měla by se rozběhnout na podzim," sdělil Petr Bakovský.

Podle mluvčího není dřívější realizace možná především s ohledem na čapí obyvatele komína.

"Podzimní termín byl zvolen proto, že plánujeme vybudování alternativní konstrukce, na kterou bude umístěno nové čapí hnízdo. A k tomu může dojít logicky pouze v době, kdy tu čápi zrovna nebudou," objasnil Petr Bakovský další postup.

" Pro místní občany má čapí hnízdo svůj význam, proto je důležité jej zachovat. Je to kus přírody ve městě a to je vzácné,“ proklamoval již dříve starosta Hranic Jiří Kudláček.

Radnice sice původně počítala s tím, že komín, který v roce 2018 odkoupila, nechá zrekonstruovat. Tento záměr, ale nakonec město vyhodnotilo jako příliš nákladný, proto se nakonec přiklonilo k demolici.