„Tato situace se samozřejmě odráží také na nás, protože jsme zřizovatelem Domova seniorů.

Vzhledem k současným podmínkám se Olomoucký kraj obrátil na města a obce se žádostí o spolupráci při podpoře sociálních služeb," uvedla místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová.

Hranice společně s dalšími obcemi ve spádové oblasti nyní musí kvůli provedeným škrtům vytvořit tabulku organizací, které v sociální sféře fungují. V ní se má ukázat, o které služby mají obce největší zájem.

„Olomoucký kraj nás žádá, abychom v našem ORP (obec s rozšířenou působností, pozn. aut.) zmapovali poskytované a podporované sociální služby. Podle priorit města i obcí bude kraj při přerozdělování finančních prostředků postupovat," podotkla místostarostka.

V souvislosti s Domovem seniorů se po loňských venkovních opravách jedná o rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostorů. Její začátek je v plánu už pro letošní rok. Modernizace je ale hrazená z dotace a úbytek peněz z kraje tak na něj nebude mít žádný vliv.

Domov seniorů samozřejmě není jedinou organizací v Hranicích, které se nezanedbatelný úbytek peněz do sociální oblasti dotkl. Už na začátku roku jej výrazně pocítilo například sdružení Mateřské centrum Dráček, které od státu vůbec poprvé nedostalo ani korunu. Jeho další činnost pak byla až do finanční „injekce" radnice dlouho nejistá.

„Musíme zmapovat všechny sociální služby, které podporujeme, a určit jejich prioritu. Nesmíme ale zapomínat na to, že i sám Olomoucký kraj má zřízené příspěvkové organizace, které si hodlá udržet," dodala Pavla Tvrdoňová.

Dopad na charitu?

Výrazný pokles financí do oblasti sociálních služeb by mohl mít dopad i na hranickou charitu.

„Prozatím nevíme, jakým způsobem se nás úbytek krajských financí na sociální oblast dotkne. Máme jiné prioritní zdroje, například Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně žádáme o dotaci na registrované sociální služby. Vzhledem k našemu ročnímu rozpočtu třinácti milionů korun byly dřívější příspěvky kraje v řádu několika desítek tisíc korun spíše okrajové. Vloni nám ale Olomoucký kraj poprvé přispěl na naše čtyři služby v rámci projektu Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování půl milionem korun. To nám skutečně výrazně pomohlo. Pevně doufáme, že nejen finanční spolupráce bude pokračovat i nadále," řekl ředitel Charity Hranice Jan Hegar.

Hranice a další obce ve spádové oblasti musí své upřednostněné a tedy i upozaděné organizace v sociální sféře vypsat už v nejbližších týdnech. Rozbor za celou oblast se odevzdává do 14. června.