Do komunální politiky jste přišel jako podnikatel, jenže se ozývají hlasy, že byznys a politika je něco jiného. Jak to vidíte vy?

Já s tím naprosto souhlasím. To si plně uvědomuji. Většina členů našeho hnutí jsou lidé, kteří podnikají nebo jsou zaměstnáni v průmyslu. Máme za sebou pozitivní zkušenost z řízení podniků a investic. Domníváme se, že v tomto můžeme být městu nápomocní. Uvědomujeme si, že město nefunguje na úplně stejných principech jako firma, protože jeho cílem je zajištění různých potřeb jeho obyvatel.

Přesto jsme přesvědčeni, že lze město řídit efektivně, účelné a odpovědně. Je mi jasné, že práce na úřadě je daleko více svázaná zákony a pravidly než jsou soukromé firmy.

Proč jste změnili hlasovací poměry v radě města?

Rád bych podotkl, že ačkoliv jsme měli v zastupitelstvu dostatek mandátů k odvolání jak starosty, tak místostarostky, neudělali jsme to. Změnou poměru hlasů jsme chtěli vytvořit prostor pro prosazení našeho volebního programu. V sedmičlenné radě jsme s našimi dvěma hlasy žádné změny fakticky prosadit nemohli. Voliči dali přitom jasně najevo, že změnu chtějí.

Jenže vám k této změně dopomohla hranická KSČM, což se mnoha lidem, vhledem ke zkušenostem z minulého století, nelíbí.

Před volbami si každý bojuje za své hnutí a stranu, ale jako zastupitelé, sedící u jednoho stolu v jednom městě, bychom měli v zájmu tohoto města táhnout za jeden provaz. Máme přece jeden cíl, a když spolu budeme umět otevřeně mluvit, měli bychom k němu dojít. My nechceme, aby zde byly koalice a opozice. Někdo může říct, že nás komunisté podpořili a budou s námi „vládnout". My jsme ale nikomu žádnou trafiku neslíbili a nedali. Nikdo z komunistů v radě není. My nechceme pracovat stylem podpoříš nás, my ti za to něco dáme. Jediné, co jsme slíbili, je absolutní otevřenost informací, kterou jsme právě v minulé koalici postrádali. To slibujeme každému, kdo z nás, s prominutím, nedělá pitomce.

Rozhodl jste se, že svou funkci místostarosty budete vykonávat jako neuvolněný. Proč? Myslíte si, že dokážete skloubit práci ve firmě a práci místostarosty?

Vím, že to nebude jednoduché, ale udělám vše, co bude v mých silách, abych to zvládl. Po oznámení o rezignaci jsme museli během měsíce vyřešit, kdo zasedne do čela města. Za měsíc se vyvázat ze svých povinností tak, aby vše nadále fungovalo, prostě nešlo. Musel jsem se rozhodnout a toto bylo jediné přijatelné řešení. Pokud najdeme lepší řešení, a my ho budeme hledat, tak ho využijeme.

Znamená to třeba i najít nového místostarostu?

Ano, i to je jedna z možností.

Co by pro vás bylo vhodnější?

Po dvou dnech strávených intenzivním vstřebáváním neuvěřitelného množství informací si odpověď dokážete jistě domyslet. Zkuste mi tu otázku položit za dva měsíce.

Co je pro vás v těchto dnech nejtěžší?

Koordinace času. Nyní věnuji téměř 90 procent času městu, zbytek soukromým aktivitám. A nejtěžší je, že se nemohu věnovat rodině.

Kdy tedy budete zastižení na městském úřadě?

Na úřadě budu bývat pravidelně v pondělí, ve středu a v pátek, v případě potřeby zastoupení starosty i v jiné dny. Myslím si, že má práce se nemá hodnotit hodinami odsezenými v úřadě, ale podle výsledků.

Co budete řešit nejprve?

Rozhodně dokončíme zamýšlené změny v Ekoltesu. Způsob, jakým jsme měli být této možnosti zbaveni, byl impulsem k vyvolání změny v radě. Chceme, prosadit, aby řídicí funkce nebyly obsazovány podle politické příslušnosti, ale podle odbornosti a zejména manažerských zkušeností. Chceme zprůhlednit hospodaření jednotlivých středisek Ekoltesu a zajistit celkové zefektivnění jeho činnosti.

Co chcete udělat, abyste oživili kulturu v Hranicích?

Chceme podpořit vlastní tvorbu hranických občanů, zejména mladých lidí, dát jim prostor, kde by mohli vystavovat, zkoušet a nějakým způsobem se realizovat a prezentovat. Nehodláme soupeřit v kulturní nabídce s velkými městy. Vždyť do Ostravy a Olomouce to máme půl hodiny cesty. Nemusíme si hrát na velké umění, ale pojďme propagovat naše rodáky. Lidé, kteří se ve svém volnu věnují dětem a něco pro omladinu dělají, to jsou hrdinové naší doby. Těm bychom měli dávat prostor a ukazovat, že si jich vážíme. Měli bychom podporovat děti, mládež a jejich tvořivost. Vezměte si třeba Galerii M+M, to je příklad hodný vyznamenání.