Tradiční zůstává start ze Šromotova náměstí v Hranicích, kde se příznivci cykloturistiky sejdou v devět hodin a společně vyjedou na trasu dlouhou necelých třicet kilometrů.

„Přes areál Lázní Teplice nad Bečvou vyjedeme do Opatovic, dále pak na Malhotice a Rouské. Přejezdem do Kelče navštívíme i sousední Zlínský kraj a přes Zámrsky dorazíme do Skaličky, kde nás čeká prohlídka Červekova větrného mlýna s poutavým výkladem pana Červeka, který je majitelem mlýn,“ uvedla ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

Zakončení cesty bude v Ústí, kde se celý peleton zúčastní společensko-kulturní akce Kácení máje.

„Na společný cyklo-výlet jsou srdečně zváni všichni skalní příznivci mlynářské cyklotrasy, ale samozřejmě vítáme i ty, kteří se letos chystají po stopách využívání vodní a větrné energie vyrazit poprvé,“ doplnila Škrobánková.

Otázky a razítka

Podmínkou samotné úspěšné účasti v soutěži jsou správně zodpovězené otázky a kontrolní razítka v soutěžním průkazu.

„Průkaz může každý získat v Městském informačním centru v Hranicích. Odpovědi na soutěžní otázky každý cyklista nalezne na infotabulích rozmístěných na cyklotrase „Po stopách využívání vodní a větrné energie“,“ poznamenala Škrobánková.

Připouští se jedna nezodpovězená otázka a jedno chybějící kontrolní razítko. V případě problému se získáním kontrolních razítek si může každý zkusit obstarat razítko například z obecního úřadu či jiné místní instituce či firmy. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mlynářský krajánek 2011 proběhne v sobotu desátého září 2011. Připraven bude bohatý doprovodný kulturní program. Úspěšné účastníky čeká slosování o hodnotné ceny a především přijmutí do Cechu mlynářského Regionu Hranicko. (zem)