Pokles je sice jen o deset novorozenců, ale každopádně je to trend, který zvolna nastartoval v letošním prvním čtvrtletí a je znatelnější u celorepublikových čísel.

„My jsme o babyboomu nehovořili, označení se spíše hodí k situaci v sedmdesátých letech. Pravdou ovšem je, že nárůst z minulých let začal v tom letošním roce v Olomouckém kraji stagnovat,“ uvedla Jarmila Benešová z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu.

Mohla by se na úbytku novorozenců podílet i hospodářská krize? „Ta roli nehraje. Důvodem je, že silné ročníky ze sedmdesátých let už nerodí. Na řadu přišly slabší ročníky z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let,“ poznamenala Benešová.

Celostátně byl počet narozených dětí během ledna až června o 1,6 tisíce nižší než ve stejném období o rok dříve, celkem 58 tisíc.

Mimo manželství přišlo na svět v 1. pololetí 38,2 procenta všech živě narozených dětí, dohromady 22,1 tisíce dětí. Podíl dětí narozených nevdaným ženám nadále roste: meziročně o 2,3 procenta.

Podle statistického úřadu byla v Olomouckém kraji v prvním pololetí relativně nejvyšší porodnost v okresech Olomouc a Prostějov, kde na 1000 obyvatel připadalo shodně přes jedenáct narozených dětí. Třeba v Olomouci se do konce srpna letošního roku narodilo 1465 mimin, zatímco za stejné období předchozího roku jich bylo 1375.

Očekávaný pokles porodnosti se neprojevil ani v největším zdravotnickém zařízení v kraji – Fakultní nemocnici Olomouc. Tam se k poslednímu srpnu narodilo 1453 dětí, zatímco vloni 1370 dětí. Jenže v olomoucké porodnici je perinatologické centrum (perinatologie – obor zabývající se problematikou zdravého vývoje dítěte těsně po porodu, pozn. red.), a proto se sem kromě běžných porodů z okresu soustředí nejrizikovější porody z širokého regionu.

Oproti tomu ve Šternberku měli do konce srpna 741 porodů a předchozí rok 856. V roce 2007 se ve šternberské porodnici narodilo jen 519 dětí. „Tehdy se však červenec a srpen nerodilo, protože jsme rekonstruovali porodní sál,“ uvedla vrchní sestra Věra Nesrstová.

Statistické údaje však nevycházejí z čísel porodnic, ale matričních úřadů v obcích Olomouckého kraje. „Každopádně námi zveřejněné údaje jsou předběžné,“ podotkla Benešová. „Prázdninové měsíce zapracované v dalším čtvrtletí mohou přinést navýšení statistických údajů,“ dodala.

O prázdninách se totiž rodí opravdu hodně, což dokazuje i rekordní porodnost v červenci ve šternberské porodnici: 120 dětí v tomto měsíci bylo nejvíce za posledních patnáct let.

Běžný počet nově narozených dětí se přitom ve Šternberku pohybuje kolem osmdesáti. „Velký počet porodů a zájem rodiček je u nás dán především dlouhodobě vysokou úrovní odborné péče. Dokladem toho jsou i vynikající výsledky perinatální úmrtnosti, která se v posledních deseti letech v naší porodnici pohybuje mezi 0 až 2 promile,“ uvedl přednosta šternberského gynekologicko- porodnického oddělení Marek Vaca.