„Kontrola odhalila prodejce zvláště chráněného a kriticky ohroženého druhu rostlin kotvice plovoucí a zhruba dvacet kusů geneticky modifikovaných akvarijních rybek. Tyto rybky obsahují gen mořské medúzy, která způsobuje jejich svítivost. Kontrolami prodejců tak bylo zjištěno porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,“ informovala mluvčí Celního ředitelství v Olomouci Marie Bortlová.

Podle jejích slov kontrola odhalila i tři případy porušení registrační povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES.

„Prodejci nabízeli tři druhy papoušků amazoňana velkého, kubánského a běločelého,“ řekla Bortlová s tím, že exempláře byly prodejcům ponechány a jednotlivé případy bude dále řešit Česká inspekce životního prostředí.

Také pracovníci živnostenského úřadu zjistili během zmíněné kontroly nedostatky. V osmi případech narazili na porušení živnostenského zákona, za která uložili blokové pokuty ve výši 4500 korun.

„Ve dvou případech zjistili prodej zbraní, konkrétně vzduchovky, bez koncesní listiny a povolení k prodeji,“ řekla závěrem Bortlová.