Hygienici však zatím na žádné vážnější prohřešky nenarazili. Možná právě proto, že se koupací sezóna teprve rozjíždí.

„Začali jsme s kontrolami prodejních občerstvovacích stánků v areálu koupališť, kde je zatím situace uspokojivá," vysvětlila Jitka Švecová z přerovského územního pracoviště Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouc.

„Při kontrolách se zaměřujeme například na dodržování bezpečnosti při zpracování teplých pokrmů, ale třeba také na uskladnění potravin. Tam často narážíme na problém, že potraviny bývají umístěny ve chladicích zařízeních při nižší teplotě, než požadujeme,“ dodala Švecová.

Hygienici už zahájili také kontroly kvality vody v umělých nádržích.

„Provedli jsme první odběry. Ze vzorků laboratorními testy zjistíme, zda není voda mikrobiálně či bakteriálně znečištěna. Výsledky ale zatím neznáme,“ řekla Jarmila Lindnerová z KHS v Přerově.

„Už jsme tady hygieniky letos měli a bylo nám řečeno, že máme vynikající vodu. Kontrolami procházíme v sezóně poměrně často a navíc každý týden musíme vozit vzorky na hygienickou stanici,“ řekl Jaromír Pešák, provozovatel koupaliště v Čechách, které prošlo letos rekonstrukcí.

Ještě do loňského roku se hygienici zaměřovali také na kvalitu vody na jezeře v Hustopečích nad Bečvou. To už ale od letošního roku není určeno ke koupání.

„Na základě žádosti Českého báňského úřadu je koupací oblast Štěrkopískové jezero II. od letošního roku vyřazena z evidence povrchových vod využívaných ke koupání osob,“ vysvětlila Lindnerová.