V současné době patří tenisové kurty a jejich příslušenství hranické společnosti Tondach. Ta je před pěti lety koupila od města. Podpisem kupní smlouvy se mu tehdy zavázala k předkupnímu právu, pokud by měla v úmyslu je prodat.

Teď tato situace nastala a tak se budou ve čtvrtek zastupitelé zabývat tím, zda tyto nemovitosti koupí nazpět. V návrhu na jejich usnesení se hovoří o částce 800 tisíc korun.

„Tenisové kurty jsou součástí nemovité kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR,“ uvádí se v materiálu pro hranické zastupitele. Jeho další součástí je však také žádost Tondachu o vzdání se smluveného předkupního práva. V tomto týdnu se jí zabývala městská rada a její usnesení bude ve čtvrtek rovněž vzato v potaz.

Apel na snížení dopravy v centru

Frekventovaná doprava v historickém jádru města Hranic je trnem v oku především těm, kteří tam bydlí.

O změnu jejího stávajícího systému se však před dvěma lety pokoušela už komise pro rozvoj města. Narazila však na výhrady architekta, jež v roce 2003 zpracovával podklady pro rekonstrukci náměstí. Proto tehdy její návrh neprošel.

Vloni v říjnu se radnice zabývala peticí občanů, jež poukazovali na to, že je dopravní situace v centru města již skutečně neúnosná.

Teď se dva z nich podepsali i pod návrh na změnu dopravního režimu v této historické části Hranic, přičemž jeden z nich je členem zastupitelstva. Petentům vadí mimo jiné to, že spousta vozidel náměstím jen projíždí, přestože jim to tam dopravní značka zakazuje.

„Určité procento určitě projíždí. Poslední průzkum z podzimu roku 2007 udává, že je to dvacet procent. Napočítáno bylo 3100 vjezdů,“ zní vyjádření odboru dopravy s doporučením nechat navržené změny před jejich eventuelním přijetím odborně posoudit a prodiskutovat s širokou veřejností, zejména podnikateli.

„Nesouhlasíme s navrhovanými změnami v dopravě v centru. Považujeme řešení za nadbytečné,“ zní vyjádření odboru životního prostředí. Městská policie se navrženým změnám nebrání, ale v materiálu pro zastupitele je drobně upravila.

Na veřejné čtvrteční schůzi, která se koná od 16 hodin v zasedací síni radnice, se na obě zmíněná témata očekává diskuze.