Peníze vyčleněné pro letošní rok, kdy by měl program podpory skončit, jsou již vyčerpané, žádostí je však podle náměstka hejtmana Pavla Horáka stále dost.

Vedení kraje původně vyčlenilo pro letošní rok na dotace na zateplení fasád a výměnu oken deset milionů korun.

V květnu částku navýšilo o dalších deset milionů korun.

„Peníze z programu jsou přesto již vyčerpané. Hlavní zájem o dotace nastal letos, a to i díky tomu, že stavební firmy své zákazníky upozorňovaly na možnost získat krajskou dotaci,“ uvedl náměstek.

Doplnil, že se hejtmanství nadále hlásí další zájemci o příspěvek.

Vedení kraje proto v lednu projedná možnost vyčlenění peněz na tyto dotace i pro letošní rok.

„Určitě tento návrh předložím, protože se jedná o investice do úspor v oblasti životního prostředí, rozpočtů rodin a v neposlední řadě do zlepšení estetiky domů,“ řekl Horák.

Hejtmanství poskytuje úspěšným žadatelům o dotaci na zateplení fasád a výměnu oken patnáct procent nákladů investice, maximálně však třicet tisíc korun na jednu bytovou jednotku.

„Za celou dobu poskytování příspěvků bylo díky programu dosaženo snížení spotřeby energie na vytápění u zhruba osmnácti set bytových jednotek. Celkem bylo proinvestováno téměř sto padesát milionů korun. Příspěvek, což bylo jeho cílem, podpořil tuto stavební činnost v regionu a pomohl k překonání negativních důsledků hospodářské krize,“ uvedl Horák.

Olomoucký kraj vykazuje v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti v Česku. Na konci října činila 10,6 procenta.