Zatímco v minulosti přispíval na likvidaci komárů jednotlivým obcím, letos vzhledem k očekávanému rozsahu kalamity, zvolil metodu přímého objednání postřiku u specializova­ných firem.

„Kraj bude spolupracovat s hygienickou stanicí, jež výskyt komárů monitoruje,“ konstatoval náměstek hejtmana Pavel Horák.

Pokud hygienická stanice v některé lokalitě zjistí kalamitní výskyt, kraj pošle do oblasti odborníky na likvidaci hmyzu.