Zatím nehodlá omezovat příspěvky obcím. Nově chce taky získat peníze z Evropské unie, a to dvě stě milionů korun, na zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků.

„První propad daňových příjmů byl v březnu. Pak se to ustálilo, ale v květnu a na začátku června zjišťujeme, že ten rozdíl bude ještě větší. Oproti minulému roku jsou zisky z daní o sedmdesát čtyři milionů menší,“ uvedl první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michael Fischer.

Kraj se dostal do špatné finanční situace nejenom vlivem světové hospodářské krize, ale také kvůli tomu, že stát neposlal každoroční příspěvek do sociální oblasti.

„Řešíme několik problémů. Pořád nemáme od ministerstva práce a sociálních věcí sto třicet osm milionů, které měly přijít do sociální oblasti. Musíme to tedy platit zatím sami. Dalším problémem jsou peníze, které poputují na zvýšení mezd pracovníků příspěvkových organizací a střednímu zdravotnickému personálu, především zdravotním sestrám, které schválil stát. Počítáme, že to bude z rozpočtu kraje dalších padesát čtyři milionů,“ informoval Fischer.

Kraj na situaci reaguje úspornými opatřeními na úřadech a v příspěvkových organizacích. „Snažíme se co nejvíce snížit provozní náklady na úřadech. Také financujeme rozjeté investiční akce z úvěru. Zda budeme v úsporných opatřeních pokračovat, bude záležet zejména na vývoji daňových příjmů o prázdninách, ale nedělám si iluze a předpokládám, že v nich budeme muset pokračovat i nadále,“ popsal Fischer.

Na období od letošního roku do roku 2015 by chtěl kraj získat kolem dvou set milionů korun z Evropské unie na vzdělávání a zvýšení kvalifikace zaměstnanců. Mělo by to být doplňující opatření na zmírnění dopadů krize.

„Chceme tak zvýšit konkurenceschopnost firem a jejich zaměstnanců na trhu,“ vysvětlil Fischer.

Projekt bude fungovat tak, že peníze dostanou například střední školy či hospodářská komora, které za ně vytvoří pilotní vzdělávací programy a do těch pak budou moci přihlásit zaměstnavatelé své pracovníky.

„Instituce budou moci na jeden projekt získat až šest milionů. Vzdělávat se mohou lidé například v oborech jako je strojírenství, stavebnictví či elektrotechnika, ale zaměření programů bude široké a otevřené pro všechny z řad veřejnosti,“ vysvětlil Martin Černocký z odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Propad příjmů

Rozdíl oproti loňským daňovým příjmům Olomouckého kraje

  • Duben – 68 309 000 Kč
  • Květen – 64 834 000 Kč
  • Červen – 73 811 000 Kč