Dotační titul vyhlásil kraj jako jeden z nástrojů boje s hospodářskou krizí. Plán byl schválen počátkem června. Rada Olomouckého kraje na program uvolnila deset milionů korun.

„Tři schválené žádosti jsou z Olomoucka.
Řádově se jedná o částku asi padesát tisíc korun.“
Martin Tesařík (ČSSD), hejtman Olomouckého kraje

Přihlášky si mohli žadatelé podávat od začátku prázdnin. Ještě před pěti týdny přitom pracovníci krajského úřadu neevidovali ani jednu žádost.

Od té doby se jich objevilo celkem sedm – čtyři v červenci a tři v srpnu. „Tři schválené žádosti jsou z Olomoucka. Řádově se jedná o částku asi padesát tisíc korun. Jedna je zhruba za čtyři tisíce, druhá činí osmnáct, a třetí dvacet osm tisíc,“ upřesnil hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík (ČSSD).

Zájem lidí během léta narůstal. „Od čtvrtého června se přišlo zeptat na možnost dotace celkem tři sta dvacet šest zájemců, z tohoto počtu osobně navštívilo naše konzultační místa sto osmdesát jedna tazatelů. Další dotazy jsme vyřizovali telefonem a prostřednictvím e-mailu,“ informoval hejtman.

Lidé se mohou chodit dotazovat a podávat přihlášky také na pobočky hospodářské komory. Jaký je zájem tam? „Co se týče přihlášek, velký zájem jsme nezaznamenali, ale zato registrujeme obrovské množství dotazů, Chodí se ptát desítky lidí denně,“ uvedl předseda okresní pobočky Hospodářské komory Jaromír Havelka.

Oproti dotacím z programu Zelená úsporám, který kvůli jeho složitosti a nejasnostem v podmínkách doprovází po téměř půl roce o jeho vyhlášení minimální počet přihlášek, se tak hejtmanství podařilo alespoň částečně uvést do chodu.

Přihlášky si mohou žadatelé podávat do konce října. Radní doufají, že zájem bude narůstat. „Lidé si mohou vyměnit okna a dveře současně se zateplením pláště, jde to však i odděleně,“ popsal již dříve podmínky náměstek hejtmana Horák (KDU-ČSL).

Žadatelé však mohou získat maximálně třicet tisíc korun a částka nesmí přesahovat patnáct procent celkových nákladů.