Na Přerovsku kopírovaly výsledky celorepublikový trend – nejlépe ve volbách obstála ČSSD (37, 91%), druhá byla ODS (18, 9%), třetí komunisté (17, 42%) a čtvrtá pak KDU – ČSL (9, 38%).

V celém Olomouckém kraji získala nejvíce hlasů ČSSD, a to necelých 40 procent. Pro ODS hlasovalo přes 20 procent voličů, třetí KSČM dalo hlas necelých 16 procent, KDU- ČSL si připsala necelých 9 procent hlasů. Relativním úspěchem lze nazvat výsledek volebních uskupení

„Nezávislí starostové pro kraj“ se ziskem přes 3 % i Šance pro náš kraj s volebním výsledkem přes 3 %. Tato uskupení totiž předčila i vládní Stranu zelených (SZ) se ziskem mírně přesahujícím 2, 7% hlasů. Nad 2 % se dostali už jen Nezávislí. Přitom volební účast v Olomouckém kraji dosáhla necelých 38, 5%.

Stejně dopadly volby také na Přerovsku, kde přišlo k volebním urnám 36, 41%. Pro ČSSD v přerovském regionu hlasovalo 37, 91% voličů, vládní ODS získala 18, 99% a jen mírně předstihla KSČM, pro kterou hlasovalo 17,42% občanů. Volební uskupení

„Nezávislí starostové pro kraj“ se ziskem 4, 77% skončilo na pátém místě za KDU- ČSL, která získala 9, 38% hlasů. Až za Šancí pro náš kraj, kterou volilo 3, 13% voličů, skončila vládní SZ se ziskem 2, 77%, následovaná Nezávislými s 1, 77%. K hranici 1% se pak dokázali přiblížit jen Moravané s 0,90% a Strana zdravého rozumu s 0,88%.

Přímo v Přerově, kde přišlo k urnám 38,13 procent voličů, zaznamenala ČSSD jasné vítězství. Získala ve městě 42, 13%. ODS v Přerově volilo 21, 37% voličů a KSČM obdržela 17, 04 % hlasů.

Žádná z ostatních stran pak už nepřekročila pomyslnou hranici 5%, když pro KDU-ČSL v Přerově hlasovalo 4, 95% voličů, SZ získala 3, 37%, Šance pro náš kraj 2, 93%, „Nezávislí starostové pro kraj“ 2, 65%, Strana zdravého rozumu 1, 57% a Nezávislí 1, 46%. Ostatní strany a uskupení se nepřiblížily hranici 1%.

Naopak v Hranicích nebyl volební výsledek ČSSD tak výrazný jako jinde v Olomouckém kraji. Sociální demokraté zde získali 33, 64%. Více hlasů než v jiných místech kraje – 7, 36% obdržela Šance pro náš kraj. ODS získala 22, 24% hlasů, KSČM 19, 08%, KDU- ČSL 7, 25%, vládní SZ 3, 56% a Nezávislí 2, 28%. K volebním urnám přišlo v Hranicích celkem 32, 29% voličů.

V Lipníku nad Bečvou přišlo k urnám 31, 63% voličů. Ti dali 39, 93% hlasů ČSSD, 22, 17% ODS, 15, 97% KSČM a 8, 82% KDU-ČSL. Nikdo jiný v Lipníku už nezískal více než 2, 5%.

V Kojetíně v porovnání s jinými místy zcela triumfovala levice. ČSSD zde získala 45, 35% hlasů a KSČM předstihla se ziskem 19, 54% vládní ODS, pro kterou hlasovalo 16, 32% voličů. Pro KDU-ČSL se vyslovilo 7, 03% občanů a již jen „Nezávislí starostové pro kraj“ se ziskem 2,56 % překročili 2, 5% hranici. To vše při volební účasti 32, 83%.

Voliči z Tovačova, jichž se k volebním urnám dostavilo 35, 50%, dali podobně jako v Kojetíně 45, 14% hlasů ČSSD. ODS zde získala 16, 57% hlasů, KSČM obdržela 15, 76% hlasů, 8, 62% hlasů KDU-ČSL a 3, 63% hlasů Moravané. Hranici 3% pak překročili již jen „Nezávislí starostové pro kraj“ a SZ získala 2, 02% hlasů.