Dotace v roce 2013 dovolila doplnit veřejnou zeleň o mladé keře a stromy. Konkrétně se jednalo o třídu 1. máje, břeh řeky Veličky od domu s pečovatelskou službou až po Šromotovo náměstí, ulice Purgešova, Kropáčova a Křížkovského a okolí mateřských škol v Galašově a Plynárenské ulici.

Po dvou letech ale z některých rostlin nezbylo nic.

„Nejhůře to odnášejí keříky podél chodníků a cest. Lidé si přes ně krátí cestu, pošlapou je a ony pak uhynou," popsala vandalství Kateřina Cyžová z odboru správy majetku. Stromům se ničení naštěstí relativně vyhýbá.

„Většinou jde o lámání větví nebo vytahování sazenic z jamek," pokračovala Cyžová, která má veřejnou zeleň na starost.

Projekt, který umožnil dřeviny vysázet, má desetiletou udržitelnost. V praxi to znamená, že se o něj radnice musí po dobu deseti let starat a zničené rostliny doplňovat. Jen letos to městskou pokladnu stálo sedmdesát pět tisíc korun.

„Pravidelné kontroly sledují, zda byly dotace správně čerpané a využité. Kdyby zeleň chyběla, je to nedostatek v projektu, který by měl své následky," vysvětlila pracovnice.

Důležitá je však hlavně estetická funkce, kterou osázené plochy plní. Zdevastované rostliny vypadají ošklivě a o městu i jeho občanech něco vypovídají.

„Jde o veřejný prostor, který se musíme naučit společně udržovat," okomentoval záležitost místostarosta Ivo Lesák. Dokud mezi námi budou vandalové, kteří do rostlin klidně šlápnou, bude radnice zeleň pravidelně obnovovat. Není to však nutné.

Autorka: Veronika Hlavinková