Během následujících čtyř let hodlá rada města přistoupit k výstavbě kruhového objezdu. „Křižovatku u bývalého kina Svět považujeme z hlediska dopravy za kolizní. Jednou z možností, s níž uvažujeme, je řešení formou okružní křižovatky," potvrdil myšlenku hranický starosta Vladimír Juračka (Hranice 2000).

Rada města dokonce zmínila křižovatku U Černého orla jako jednu z hlavních dopravních priorit svého nového programového prohlášení pro roky 2014 – 2018.

„Čeká nás k tomu ještě velká diskuze, i když základní studie už zpracovány byly. Musíme ale skutečně vybrat optimální dopravní řešení," dodal starosta.

Kruhový objezd ve zmíněném frekventovaném místě není převratnou myšlenkou, idea se v Hranicích objevovala i za dřívějších vedení města. Často se ale zmiňovala nutnost zachování hlavní komunikace mezi ulicí Komenského a třídou 1. máje, kde cesta vede do kopce.

Komplikovaná přestavba

Tento zádrhel připomněl i Pavel Slovák, referent odboru správy majetku v Hranicích.

„Výstavba kruhového objezdu by vyžadovala snížení současné křižovatky a jejích nájezdů, přeložky inženýrských sítí, posunutí autobusových zastávek a hlavně obrovské finanční náklady. Taková akce je prostě značně komplikovaná. Kdyby to bylo jednoduché, tak už by se na tom projektu dávno pracovalo. Studie zpracovány jsou, ale ještě nebylo zahájeno ani územní řízení," řekl referent hranického úřadu.

Podle Vladimíra Juračky sice připadají v úvahu i jiná řešení než je stavba rondelu, ta ale prý nejsou tak efektivní.

„Na druhé straně okružní křižovatka přináší nejvíce problémů. Ať už problém s konfigurací terénu, nebo problém s obrovským množstvím inženýrských sítí," je si vědom starosta.

Tajemník městského úřadu Vladimír Vyplelík k tématu doplnil, že další variantou by mohla být přímo objížďka křižovatky z historického jádra na Komenského ulici či instalace semaforů.

To, kdy se řidiči skutečně dočkají úpravy křižovatky, je zatím ve hvězdách. Vzhledem k finančním nákladům a možným složitým jednáním se ale případná realizace dá očekávat až v posledních letech právě započatého volebního období.