V čem se vaše současná pracovní činnost liší od jiných dnů?
Máme klasickou pracovní dobu. Led je ale momentálně silnější než obvykle, letos měl dokonce přes čtyřicet centimetrů. Sledujeme proto, co led v toku provádí.

Jak takové monitorování probíhá, co všechno je možné vidět lidským okem?
Přes den můžeme pozorovat skoro všechno, v noci na to máme baterky. Sledujeme, co kry provádějí, jak led praská a kam se pohybuje. V návaznosti na pohyb ledu se musí sledovat také průtok řeky, je to propojená nádoba.

Dá se nějak předpovědět, jak se bude postupovat dál?
To je velice složité. Samozřejmě musíme sledovat vývoj počasí a tomu uzpůsobit četnost kontrol. V potaz se musí brát množství sněhu na horách. Situaci může ovlivnit teplý vítr i déšť, čímž by mohl vzniknout nárůst průtoku. V závislosti na tom musíme kontrolovat pohyb ledu. V případě, že by to dělalo nějaké větší problémy, musela by nastoupit nějaká technika. Popřípadě ve spolupráci s hasiči by se musel odstřelení ledu. Dělá se to i na jiných řekách, jiných objektech.

Zatím ale prý právě odstřelení ledu nepřipadá v úvahu, protože by to mohlo způsobit problémy v Lipníku či jiných, menších obcích.
Mohlo. Samozřejmě problémy nemají jen Hranice, ale všechny obce podél toku. Ohledně odstřelu se zatím opravdu mluvilo jen v teoretické rovině. V případě potřeby by primárně zasáhla technika. Tu máme připravenou, ale zatím led necháváme pracovat tak jako doposud. Zatím totiž nečiní žádné problémy.

Jak vůbec vypadá takový odstřel ledu?
Přesně vám to neřeknu, za dobu, kterou tady pracuji, nebyl žádný odstřel nutný. Jsou na to odborníci, kteří navrtají led, i když samozřejmě ne celý. Umístí nálože, propojí elektřinou a regulovaným odstřelem se snaží odstranit led tam, kde je potřeba. Průtoku se tak uvolní cesta.

U konstrukcí mostů, kde by kry mohly způsobit nějaké potíže, jste nepozorovali nějaké potíže?
Silniční most v Hranicích je částečná brzda, ale za nějakých dvaadvacet let, co tady působím, jsme nemuseli led nikdy odstřelovat. Vždycky se to nějak podařilo vyřešit bez větších problémů.

Jak probíhá komunikace mezi vámi a vedením Povodí Moravy, respektive dalšími složkami?
Všechno je propojené a navazuje to na sebe. Musíme spolupracovat s celým prostorem toku, tedy jak Valašským Meziříčím, tak například s Lipníkem. Pokud by nastaly problémy, okamžitě o nich informujeme dále.

Jak se ta ledová bariéra v současnosti posouvá?
Bariéra se posouvá každou minutu. Přestože tlak ker je docela velký, díky pevnosti ledu se bariéra posouvá opravdu pomalu. Pokud však bude přirozenou cestou odtávat, bude to pro všechny strany příjemnější.