„Problémy začaly tím, že v minulém volebním období byl pan Šenk z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Přerově vyzýván, aby jako předseda hranické dopravní komise navrhl řešení neúnosné situace v historickém jádru, což neučinil. V tomto volebním období z funkce člena dopravní komise odstoupil a od té doby z titulu pracovníka Dopravního inspektorátu Přerov většinu městem předložených návrhů zpochybňuje nebo neguje na základě svých těžko uchopitelných stanovisek. Na toto jednání a formu vyjadřování jsme podali stížnost k rukám nadřízených orgánů. Bohužel úřední moloch je neprůstřelný,“ uvádí starosta Jiří Kudláček.

Petr Šenk, s touto interpretací nesouhlasí. Práce dopravní komise podle něj neodpovídala základním standardům, které je běžně povinen dodržovat při výkonu své práce dopravního inspektora.

„Usnesení dopravní komise, která jsou následně předkládána radě města, nebyla předkládána v takové odborné rovině, abych mohl být jejich spolutvůrcem. Docházelo tím totiž k matení členů Rady města Hranice,“ vysvětlil Petr Šenk.

Jako příklad uvádí právě uzavírku Jiráskovy ulice a řešení situace v historickém jádru města.

„Komisí byl odsouhlasen neúplný projekt, který nebyl odborně dotažen do konce. Na všechna možná negativa včetně nutnosti jejich řádného projednání a následného povolení jsem poukazoval v samostatném stanovisku,“ sdělil Petr Šenk

„Mé důvody pro odchod z dopravní komise a související skutečnosti jsou ostatně zřejmé z dopisu ze dne 2. května 2019, adresované panu starostovi, který jsem mu oficiálně předal. V této věci bylo vše řádně projednáno už 29. dubna 2019 na pracovní schůzce, za účasti pana starosty Jiřího Kudláčka a 2. místostarosty Dana Vitonského,“ doplnil inspektor.

Doprava ve městě není jen průjezd centrem

Jiří Kudláček v tiskovém prohlášení také připomněl, že je v Hranicích řada jiných důležitých dopravních projektů, kterými je třeba se zabývat. Mimo jiné například Palačovská spojka, rekonstrukce železničního terminálu, optimalizace MHD, severovýchodní obchvat, cyklostezky, kruhové objezdy ve Slavíči a v oblasti bývalých kasáren Jaslo či dopady na životní prostředí.

S tím souhlasí také zastupitel a starostův názorový oponent ve věci uzavírky Jiráskovy ulice Ivo Lesák.

„Věříme, že občané jsou již přesyceni tahanicemi okolo dopravních opatření v centru města. Od začátku tvrdíme, stejně jako pan starosta, že je potřeba řešit dopravu ve městě. Ovšem nelze se do nekonečna zabývat pouze historickým centrem města. Konečně si pan starosta uvědomuje, že existují i důležitější úkoly,“ zareagoval na slova Jiřího Kudláčka.

„Stejně tak se dají řešit i jiné ožehavé dopravní problémy ve městě. Například výjezd z Komenského ulice na Valašské Meziříčí, kde se neustále tvoří kolony. Této křižovatce se dá ulehčit realizací projektu odbočovacích pruhů, který je zpracován ve formě studie už tři roky,“ zmínil opoziční zastupitel za hnutí HORA.

Tak jako Petr Šenk se i Ivo Lesák ohradil proti některým výrokům starosty. Ten hovořil o zpolitizování celé záležitosti právě ze strany šéfa hnutí HORA a vyzval Lesáka k převzetí morální spoluodpovědnosti za dopravní vřavu v centru, která se po zrušení uzavírky Jiráskovy ulice podle Jiřího Kudláčka vrátí.

„Za nedořešenou dopravní situaci v centru nemůže Lesák, spolek Živé hranické náměstí nebo policie, ale zbrklý a amatérský postup bez kvalitního dialogu s veřejností. Nalézt řešení přijatelné pro více zájmových skupin je velkým uměním vyžadujícím velkou míru vzájemné tolerance, ale není to rozhodně nemožné,“ řekl Ivo Lesák.

„Chceme pokračovat v řešení oživení náměstí i s úpravami v dopravě, ale za pomoci odborníků a dialogu s hlavními aktéry. Konkrétní návrhy řešení máme,“ zakončil zastupitel.