ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace Žernava, Přerov II-Předmostí (od rybníčku po nově budovanou dálnici D1) – do 30. září.

částečná uzavírka silnice I/55 v ulici Olomoucká v Přerově, zúžení vozovky z důvodů stavby I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí – do 31. března.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ulice Polní, Přerov (od místa výjezdu z ČS – MOL po křiž. ul. Polní - Olomoucká - Lipnická - Velká Dlážka) od 11. března do 30. června.

Objízdné trasy:
Objízdná trasa pro tranzitní dopravu nad 12t:
Obousměrně po dálnicích D1, D46 a D35
Tranzitní objízdná trasa do 12t směr Olomouc – Zlín:
Jednosměrná objízdná trasa přes obce Rokytnice, Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš a Říkovice.
Tranzitní objízdná trasa do 12t směr Zlín – Olomouc:
Jednosměrná objízdná trasa přes ul. 9. Května, Bří Hovůrkových, Dvořákova, Grymovská. Dále přes obce Kozlovice, Grymov, Prosenice a Lýsky.

Lokální objízdná trasa v Přerově:
Objízdná trasa pro místní dopravu v Přerově vedena po ulicích Velká Dlážka, nábřeží E. Beneše, Velké Novosady.
Lokální objízdná trasa – Dluhonské mosty: 
Objízdná trasa přes ulice Staré Rybníky, Předmostská a Dluhonská (Dluhonské mosty).

ÚPLNÁ UZAVÍRKA krajská silnice II/434 ul. Přerovská, Školní, Sušická, Radslavice (průtah obcí), od 18. března do 30. listopadu 2019.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace ul. Želatovská (v místě překopu u domu č. p. 2771/29) od 11. do 22. března.