Během tří víkendů si mohlo 27 zájemců vyzkoušet například záchranu tonoucího v bazénu, hasení hasícími přístroji, ošetření simulovaných zranění (viz foto), dýchání z úst do úst, obvazové a transportní techniky, Rautekův způsob vyprošťování zraněného z havarovaného vozidla a další praktické činnosti.

V oblasti teorie byli účastníci proštoleni nejen v první pomoci, ale také v péči o nemocné, prevenci úrazů, zdravotnické legislativě, drogové problematice a dalších tématech. Pořadatelé doufají, že účastníci budou nyní schopni pomoc aktivně poskytnout a že děti svěřené do skautských a jiných kroužků budou v bezpečných rukou.

Organizátoři kurzu děkují za podporu Městu Hranice, Junáku Praha, firmě Haseo Bělotín, MUDr. Mrázové, MUDr. Novákové a PHDr. Gebauerové, také pracovníkům ČČK Vsetín a stanici Rychlé lékařské pomoci Hranice.