Celá akce však byla pouze přípravná. Zásah, který korigovali městští strážníci a pracovníci požární ochrany, trval jen asi deset minut. Cvičný zákrok tedy nikoho od práce příliš nezdržel.

„Všechno proběhlo tak, jak by mělo. Museli jsme vyzkoušet, jestli správně funguje požární zařízení a jestli všichni opustí budovu včas. To se také vydařilo. Stejně tak nebyl porušený zákaz používání výtahu," konstatovala vedoucí odboru vnitřních věcí v Hranicích Dagmar Kantorová s tím, že zámek patří mezi objekty se zvýšeným požárním nebezpečím. Proto je povinností takovouto cvičnou akci alespoň jednou za rok uskutečnit.

Podle jejích slov však byla většina zaměstnanců na odchod ze zámku připravená předem. O chystaném zásahu byli informováni vedoucí všech jednotlivých odborů s jednodenním předstihem a zpráva se tak následně rychle rozšířila.

„Většinou jsou na místo přivoláni i hasiči, ti ale tentokrát chyběli. V minulosti ale proběhly zásahy včetně zakouření prostorů, aby situace vypadala co nejreálněji," uvedla Dagmar Kantorová. K reálné evakuaci kvůli vzniklému požáru zatím naštěstí nikdy nedošlo.