„Jedná se jenom o přechodnou záležitost, přes zimu když potřebují najít nějakou vodní plochu. Ostatní labutě přečkávají na Bečvě. Ty, které jsou momentálně na rybníku, to velké hejno z řeky vystrnadili, tak vzaly za vděk Kuchyňce," sdělil předseda spolku hranických rybářů Pavel Helísek.

„Ale jak říkám je to jen jakási mezizastávka, brzy budou pokračovat dál," doplnil. Labutě tak zde přečkají jen po určitou dobu a pak odletí do hnízdiště.

Labuť představuje jednoho z největších ptáků, vyskytující se na našem území. Dlouhou dobu byli tito živočichové u nás chováni pouze jako okrasná zvířata, až postupem času se stala součástí volné přírody. Na přelomu tisíciletí mělo v České republice sídlit zhruba šest set až sedm set párů labutě velké.

Autor: David Král