O nejlepším návrhu rozhodne internetového hlasování, které poběží do konce listopadu.

Občané mohou v internetovém hlasování vybírat ze čtyř návrhů. Podpořit lze návrh na pořízení nových laviček. V Hranicích by podle něj mělo přibýt zhruba osmedesát laviček, například na Jungmanově ulici, na Smetanově nábřeží či v ulici Komenského.

Druhý z vybraných projektů přináší myšlenku vybudování tří romantických zákoutí. Umělecky zpracovaná místa by měla sloužit k relaxaci, třídění myšlenek či setkávání a diskusi. Zároveň by zákoutí dodala městu specifický ráz.

Cílem třetího návrhu je realizace discgolfového hřiště o osmnácti jamkách. Discgolf je individuální sport s létajícím talířem a pravidly podobnými těm golfovým. Snahou hráče je obejít discgolfové hřiště s co nejmenším počtem hodů. Discgolf si můžete zkusit zahrát třeba v Olomouci.

Čtvrtý návrh je také sportovního rázu. Podle jeho předkladatele by bylo dobré vynaložit finanční prostředky na vybudování beach volejbalových hřišť v prostorách hranické plovárny. Dva kurty by mohly vzniknout přebudováním stávajícího plážového hřiště, které nesplňuje žádné herní požadavky.

Stromy a horolezecká stěna nepostoupily

Z celkového počtu devíti podaných návrhů jich hned pět nesplnilo stanovené podmínky.

„Jeden návrh nemohl být do ankety zařazen, protože žadatel může předat pouze jeden návrh. Tři byly vyřazeny z důvodu, že návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města. Poslední navrhovatel pak nedoplnil ani po výzvě veškeré náležitosti,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Do hlasování tak nepostoupily například tipy na horolezeckou stěnu, opravu komunikací a chodníků nebo výsadbu stromů.

„I vyřazené návrhy jsou však velmi podnětné a město se jimi bude dále zabývat,“ doplnil mluvčí.

Hlasování, které naleznete na webových stránkách města a v aplikaci Mobilní rozhlas, bylo zahájeno v pondělí 4. listopadu a potrvá až do pátku 29. listopadu.