Moratorium platí do 2. května, je ale možné ho prodloužit. Po dobu moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku.

Lázně vysvětlují žádost o moratorium velkými finančními ztrátami, kvůli nimž musely omezit svou činnost.

„Situaci zvládáme velmi těžko, podobně jako jiné lázně v republice. My jsme ale jako první požádali soud o vyhlášení moratoria, protože nám vypadl segment, který nás nejvíce živil,“ uvedla ředitelka Lázní Teplice nad Bečvou Bohdana Opočenská.

Podle ní jsou lázně v současné době obsazené jen z pětadvaceti procent.

„Odpadlo nám největší procento pooperačních pacientů po prodělaných operacích srdce, protože nemocnice omezily plánované zákroky. Například lázeňský dům Bečva, kde se o tyto pacienty staráme, je nyní uzavřený,“ vysvětlila.

Jaký konkrétní dopad bude moratorium mít? Věřitelé po dlužníkovi nemohou žádat splácení dluhů.

Zákon určuje, že moratorium trvá tři měsíce a má zabránit konkurzu nebo jinému způsobu insolvence. Soud může moratorium po třech měsících prodloužit o další tři měsíce.

Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě s pobočkou v Olomouci nelze po dobu trvání moratoria vydat rozhodnutí o úpadku.

„I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria,“ uvádí se v usnesení.

Naber sílu po covidu

Lázně Teplice nad Bečvou omezily kvůli koronavirové pandemii svou činnost už loni na jaře. Krize se lázní výrazně dotkla a kvůli výpadku tržeb musely propouštět. Postupně se rozloučily zhruba se stovkou zaměstnanců.

V lázních se specializací na léčbu kardiovaskulárních chorob se chtějí kvůli covidu-19 nově zaměřit také na rekonvalescenci pacientů po prodělané nemoci.

„Novinkou je pobyt Naber sílu po covidu, což je týdenní rekonvalescenční pobyt, který přispěje k rychlému zotavení a posílení vitality. Součástí balíčku jsou nejen vyšetření, kterými zjistíme funkční kapacitu plic či vyloučíme možné srdeční postižení po prodělané nemoci, ale hlavně kombinace cílených procedur na podporu dýchacího ústrojí, oběhového systému a zvýšení celkové obranyschopnosti organismu,“ upřesnila ředitelka lázní Bohdana Opočenská.

V současné době je otevřený pouze lázeňský dům Janáček, ale na jaře se plánuje i otevření lázeňského domu Moravan.