Podle tiskové mluvčí Povodí Moravy Veroniky Slámové však nejde o závažnou poruchu.

„Došlo k závadě na klapce. Není to ale porucha, která by znemožňovala provoz jezu či ohrozila chod vody v korytu Bečvy,“ řekla mluvčí státního podniku.

Rychlý pohyb ledových ker, které předminulý týden vzbuzovaly pozornost široké veřejnosti, podle mluvčí naopak prokázaly, že hranický jez je zcela stabilní.

„Ano, hranický jez byl trošku poškozený, ale při vědomí, jaký tlak masy ledu vytvořily, jez naopak prokázal vysokou stabilitu. V rámci statiky k žádnému problému nedošlo. Samozřejmě jsme ale na místo přivolali statika, aby vyloučil jakékoliv případné následky,“ řekla dále tisková mluvčí státního podniku.

Přesný problém přiblížil správce hranického jezu Jaromír Capil. Také on potvrdil, že klapka nevydržela pod náporem valící se ledové bariéry.

„Kry nám urazily jednu část dvoudílného krytu, který kryje těsnění mezi klapkou a segmentem. Stejně tak se roztrhlo těsnění, které spojuje obě poloviny klapky. Jedná se vlastně o osmdesát centimetrů dlouhý kus gumy. Nyní se tedy vymění jak těsnění, tak ovládací šrouby, které drží klapku. Nemělo by to být nic závažného,“ vysvětlil jezný Jaromír Capil.

„Dalo by se říct, že to jsou klasické běžné provozní věci, které na jezu klasicky řešíme. Žádné další výraznější následky porucha nemá,“ dodala k plánovaným opravám tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

To, kdy se pracovníci pustí do oprav a jak dlouho budou trvat, zatím není jisté. Zahájení prací se však očekává každou chvíli. „Vše musí mít svůj proběh. Nyní se například musí vybrat firma, která práci provede co nejrychleji,“ dodal hranický jezný Jaromír Capil.

Momentálně se vše řeší hlavně u stolu, na opravu by se teoreticky mohla získat také finanční podpora.

Přestože vodní dílo po ústupu ledové bariéry utrpělo drobné šrámy, právě v oblasti hranického jezu se očekávaly mnohem větší problémy.

Voda se přehnala vrchem

Zcela hladkému průběhu tak zabránila jen levá část uzávěru, která oproti původním plánům zůstala sklopená a voda se přes něj prohnala vrchem.

„Se samotnými uzávěry nyní manipulujeme zcela bez problémů,“ sdělil jezný Jaromír Capil.

K posledním významnějším opravám na jezu došlo loni na podzim. Povodí Moravy se v září a v říjnu pustilo do šestitýdenních prací spojených jak s rekonstrukcí některých součástí pohyblivého jezu, tak s odstraňováním nánosů v nadjezí. Zaměstnancům správce toku se nakonec podařilo odtěžit šestnáct tisíc kubíků usazenin.

Kvůli plánovanému rozšíření jezu o jedno pole proběhl ve stejné době také stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum.

„Jeho prioritním úkolem bylo například zjistit, jak hluboko při stavbě třetího pole postavíme nosné konstrukce,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.