Pracovníci Povodí Moravy byli v terénu už od rána. Na dvou místech se snažili s pomocí kráčejících bagrů rozbít ledovou celinu, která se držela u břehů. Asi nejvíce ker se nahromadilo v úseku mezi Lipníkem a Týnem nad Bečvou. Kvůli zlepšení průtočnosti Bečvy se ale odstraňovaly bariéry i na jezu u elektrárny v Přerově.

V Hranicích i v Lipníku zasedaly povodňové komise, které jsou už několik dní v pohotovosti. „U Týna se vytvořila velká bariéra, a ta se zastavila až u Škrabalky. Do pohybu se dalo najednou velké množství ledu a Bečvou tak protékalo 70 kubíků za vteřinu,“ informoval dopoledne starosta Lipníku na Bečvou Miloslav Přikryl.

Uzavření cyklostezky

„V případě zvýšení hladiny Bečvy se chystáme uzavřít cyklostezku v úsecích mezi Lipníkem a Týnem a pak i od Lipníku k Oseckému jezu. Je to kvůli bezpečnosti obyvatel,“ doplnil také vrchní strážník Městské policie v Lipníku Pavel Maloch.

Zástupci Městského úřadu v Lipníku obcházeli majitele rodinných domů v Týně, které se nacházejí v záplavovém území. „Kritickými místy jsou zejména sjezdy do řeky, kde je snížený terén a voda může rychle vyběhnout,“ popsala na místě tajemnice Městského úřadu v Lipníku Xenie Pospíšilová.

Pod vodou se opět ocitlo hřiště v Ústí na Hranicku. Zatím se sice voda nedostala do obytné části, obyvatelé této části obce, kteří mají s velkou vodou zkušenosti, už ale pro jistotu odklízejí věci. „Protipovodňové hráze z pytlů se v tuto chvíli stavějí také v Týně nad Bečvou,“ shrnul krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Pracovníci Povodí Moravy začali po poledni manipulovat s jezem v Hranicích. „Kry totiž narostly asi o metr. Jsou vypuštěné všechny nádrže a jezy nachystané tak, aby přes ně ledy mohly hladce odcházet,“ řekla mluvčí povodí Moravy Veronika Slámová.

Nebezpečí přímo v Hranicích

Bdělý stav musí nyní zachovat i Městská policie Hranice. Její zástupci se zúčastnili také koordinačního jednání, které dopoledne svolala starostka Hranic Radka Ondriášová. Důvodem je současná situace, které rozhodně neprospěl stav v horní části toku.

„V Beskydech celou noc pršelo. Situace se může neustále měnit. Z hradby ledů se může udělat hráz a voda by tak mohla vytéct na břehy a do ulic. Mimořádná porada byla svolána kvůli nejrůznějším opatřením. Ty spočívají v upozornění v daných lokalitách, že může dojít k vylití,“ řekl velitel Městské policie v Hranicích Miroslav Mann.

Podle informací mluvčího hranické radnice Petra Bakovského už složky městské policie vyjely do ohrožených lokalit – například Kropáčovy nebo Žáčkovy ulice. „Informujeme občany, že může dojít k vylití vody ze břehů a do ulic. Fyzicky monitorujeme stav řeky, abychom v případě problémů mohli okamžitě reagovat,“ doplnil.

Pozor na březích!

Zařízení, které situaci na Bečvě měří, momentálně ukazuje v Teplicích druhý stupeň povodňové aktivity, tedy stav pohotovosti. „Graf je ale ovlivněn ledem a nedá se mu úplně věřit. Nicméně předpokládá se, že průtok vody bude vyšší a dvojky se dosáhne i tak,“ konstatoval. Hlavní povinností městských strážníků tak v současné zůstává varování obyvatel.

„Pokud se bude manipulovat s jezem a bude se zvedat hladina, dojde k praskání ledu, který vyskakuje až na břehy. Naše práce tedy nyní spočívá i v upozornění některých zvědavců, kteří se na tok jdou podívat. Aby nebyli ohroženi na životě a na zdraví,“ uzavřel Miroslav Mann. V Přerově zatím povodňová komise nezasedala.