Polští lékaři přihlíželi několika operacím ramenního kloubu, v nichž přerovští specialisté dosahují velmi dobrých výsledků.

„Naším cílem není pouze usilovat o technologický pokrok, hledání nových možností a postupů. Důležité je dělat to tak, aby byl především zřetelný benefit pro pacienta. Předávání vědomostí a hlavně praktických zkušeností dalším odborníkům považujeme za jednu z priorit naší práce,“ uvedl primář ortopedického oddělení Jiří Selucký.

Podle odborníků nastal v oblasti umělých náhrad ramenního kloubu v poslední letech neuvěřitelný pokrok.

„Objevila se celá řada možností, jak zásadní trvalé problémy pacientů s bolestí ramene a jeho omezenou pohyblivostí řešit,“ vysvětlil zástupce primáře Pavel Pilař, který vedl školení pro odborníky z Polska.

Operace, které měli polští ortopedi příležitost spatřit, se používají především u pacientů s pokročilou destrukcí ramenního kloubu. „Bývají to jednak následky úrazů, ale také artrózy nebo důsledky revmatických onemocnění,“ vysvětlil Pavel Pilař.

Odborníci z oboru ortopedie nazamířili do Přerova poprvé. Loni v říjnu se například ve městě konaly Moravské ortopedické dny, na které se sjelo více než tři sta padesát lékařů a sester.