„Já vám můžu pogratulovat, protože jste si vybrali velice kvalitní školu, která podle mého názoru nemá na území Moravy konkurenci. Lesnický obor nepotřebuje nic jiného než svěží a mladou a odborně způsobilou krev, která doufám ve vás je, a která ve vás zůstane i po absolvování této školy," promluvil na závěr ceremoniálu směrem ke studentům zástupce ministerstva zemědělství náměstek Patrik Mlynář.

Zaplněná aula Střední lesnické školy v Hranicích mohla v pátek 5. února sledovat opravdu speciální a nevšední zážitek, který pasování představuje.

Důraz na oficiální a tradiční ráz tohoto obřadu dokládá nejen oblečení zúčastněných, hudební doprovod či opravdový meč, ale i latinský jazyk, jenž z úst členů pasovacího koncilu zazníval.

„Tento akt se odehrává již od nepaměti, v podstatě od vzniku školy a vzniku starých mysliveckých a lesnických tradic," řekl zástupce ředitele školy Ctirad Juráň.

„Studenti jsou tímto pasováním oficiálně přijati do řad lesnických fámulů, což se dá volně přeložit jako lesničtí učedníci. Žáci obdrží pasovací list a slavnostně tím vstupují do cechu. Jedná se o oficiální certifikát,"uvedl.

Zájem studentů je velký

Lesnická škola v Hranicích patří k nejrespekto­vanějším oborovým středním školám v republice.

Právě proto si na nezájem nových uchazečů o studium nemohou na škole stěžovat.

„Letos máme v prvním ročníku tři třídy, dohromady sedmdesát studentů," objasnil Ctirad Juráň.

„Zhruba 97 % absolventů naší školy pokračuje v dalším studiu na vysokých školách. Když neseženou práci v oboru, tak přesto pracují a dokáží se postavit na vlastní nohy. To je ostatně hlavní cíl našeho ústavu, vychovávat samostatné a sebevědomé absolventy, kteří se v životě neztratí," dodal zástupce ředitele.