To ale úřad nepovolil, dokud nebudou napraveny některé nedostatky.

„Akciová společnost Regionální letiště Přerov, kterou založily Olomoucký kraj, Zlínský kraj a statutární město Přerov pro zajištění provozu na letišti v Přerově, získala licenci pro civilní provoz 4. listopadu,“ sdělil mluvčí Olomouckého kraje Ivo Heger.

„Vyřízení licence trvalo skoro rok. Jsme rádi, že jsme ji získali. Samozřejmě to otevírá další možnosti i pro financování,“ uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch a vysvětlil, že v společnost má nyní připravený investiční záměr, který počítá přibližně s šesti sty miliony korun, o něž chce žádat Evropskou unii.

Přerovské letiště se tak stalo neveřejným mezinárodním letištěm s kódovým označením 2B. V praxi to znamená, že přistávání a vzlétání je omezeno jen pro letadla s rozpětím křídel do 24 metrů a vzletem do 1200 metrů.

„Jde o menší letadla pro pět až šest osob. Důvod, proč jsme nazískali jinou licenci, je ten, že Úřad pro civilní letectví zpřísnil podmínky,“ vysvětlil ředitel Regionálního letiště Přerov Petr Polášek.

Jednoho dne možná i Boeing B737

Aby mohl být na letišti obnoven provoz v katerogii 4C, což by znamenalo povolení i například pro letadla jako Boeing B737 nebo Airbus A320, musí provozovatel odstranit některé problémy.

„Jde například o náletové dřeviny, anténové stožáry či jiné standardy pro signalizační prvky,“ přiblížil Polášek. Potřebné změny již společnost domlouvá s Armádou České republiky a po odstranění těchto nesouladů provede Úřad pro civilní letectví další šetření. Poté by mohl vydat licenci 4C.

Před zástupci společnosti leží nyní několik úkolů.

„Jednáme o převzetí severní části letiště. V budoucnu bychom chtěli dosáhnout stavu, kdy armáda zde bude v nájmu a my budeme nájemce. To je opačně, než je současný stav,“ nastínil ředitel. Řeší se také věci týkající se ostrahy nebo oddělení severní části i po stránce elektrických sítí.