Městská část Praha 18 - Letňany vyslala do Hranic s darovací smlouvou svého tajemníka Vladislava Gerharda. „Město Hranice za poskytnutou pomoc děkuje,“ řekl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Letňany se nachází na severovýchodě a má přes 15 tisíc obyvatel. Zejména za první republiky byla tato pražská část proslulá leteckou výrobou díky podnikům Letov a Avia. Dodnes je tam letiště a působí Výzkumný a zkušební letecký ústav.