„Oříškem byl už samotný transport materiálu a lešení, při kterém bylo potřeba zdolat téměř tři sta metrů trasy s celkovým převýšením pětadvacet metrů,“ přiblížil kastelán hradu Jan Lauro.

Zkušení zedníci a kameníci museli nejprve tlakovou vodou vyčistit spáry a následně rozebrat asi půl metru horní koruny rozpadajícího se zdiva. Postupně se vše vyplňuje předem schválenou směsí.

„Na konsolidaci okružní hradby začala správa hradu ve spolupráci s provozním oddělením Muzea Komenského v Přerově pracovat již v roce 2011,“ připomněl Jan Lauro.

Zvýšila se bezpečnost

V současné době probíhají stavební práce již na šestém úseku. Od roku 2011 se rekonstrukční práce přehouply za polovinu celkového rozsahu definovaného Výhledovým plánem údržby hradebního zdiva.

„Za uplynulých sedm let bylo vyspraveno už několik tisíc metrů čtverečních zdiva. Stabilizací koruny se zvýšila nejen odolnost proti prosakování srážkových vod, ale především bezpečnost návštěvníků jedné z nejnavštěvovanějších kulturních památek na Moravě,“ dodal kastelán hradu.

Samotné spárování a dozdívání nejvíce poškozených úseků zdiva mnohonásobně prodloužilo jejich životnost a pomohlo tak udržet hmotné doklady minulosti pro budoucnost.

Stavební práce na severním oblouku okružní hradby budou ukončeny nejpozději do konce července. Svou lokací mimo hlavní návštěvní trasy nijak nezatěžují ani neomezují běžný provoz hradu.