Začínají psát novodobé dějiny území, odkud byli v letech 1945 až 1946 nuceně vysídleni Němci a následně je zabrala armáda.

Ta od ledna příštího roku přestane místním do všeho mluvit. Vzniknou suverénní obce s vlastní samosprávou, kterou si obyvatelé Libavé půjdou zvolit 16. ledna.

Komunální volby na LibavéVolby do zastupitelstev obcí byly stanoveny na 16. ledna 2016. Volby budou organizovány v pěti volebních okrscích. První zasedání zastupitelstev bude do 15 dnů od voleb. Vzniknou celkem obce – Město Libavá (s místní částí Heroltovice), Kozlov (s místní částí Slavkov) a Luboměř pod Strážnou. K již existujícím obcím za hranici vojenského újezdu nebude připojen žádný sídelní útvar.


„Vysvětlovali jsme si, jak budou probíhat volby, co se do voleb musí stihnout, jaká je úloha správce určeného ministerstvem vnitra, který bude obec řídit do jejího převzetí zastupitelstvem," uvedl po středečním jednání ve Slavkově Erik Anger z přípravného výboru z nedalekého Kozlova.

„To víte, že se lidé zajímají. Zažíváme zásadní změny. Bylo skoro plno," dodal k atmosféře v kulturáku.

Z Kozlova a Slavkova vznikne po 1.lednu jedna ze tří samostatných obcí. Bude mít něco přes 300 obyvatel.

„Rozhodli jsme se pro sedmičlenné zastupitelstvo a musím říct, že zájem o práci v samosprávě není malý. V tuto chvíli vím o dvou kandidátkách a snad se chystá ještě další," popisoval Anger, jak se místní připravují na 11.listopadu, kdy musejí na olomoucký magistrát doručit kandidátní listiny. Jeho jméno bude na jednom ze seznamů.

Změny na Libavé

Bude trvat, než se vše usadí

Zájem o práci pro novou obec mají i ve Městě Libavá, k němuž se připojí nedaleké Heroltovice. V největší obci půjdou do komunálních voleb minimálně dvě uskupení.

„Jednu kandidátku staví přípravný výbor, který měsíce spolupracuje na takzvané optimalizaci Libavé. Rýsuje se i druhá," popisoval Jiří Ondřejka z přípravného výboru ve Městě Libavá.

Největší obavy mají adepti do samospráv ze samotného startu po novém roce, který se podle nich neobejde bez porodních bolestí.

„Co pro nás doposud zabezpečovala armáda, převezme obecní úřad. Nejméně půl roku může trvat, než se vše usadí a najede do normálních kolejí," zamyslel se Erik Anger.

„Uvidíme, jak dopadnou volby, abychom měli funkční zastupitelstvo. Od toho se bude vše vyvíjet. Aby se taky udělaly všechny opravy, jak bylo naslibováno," dodal Jiří Ondřejka.

Město Libavá.

Město Libavá. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Majetek v provozuschopném stavu

V rámci takzvané optimalizace vojenských újezdů, kdy se podle zákona ruší Brdy a zmenší další dva výcvikové prostory, přejde na nové obce a Olomoucký kraj rozsáhlý majetek spojený se zabezpečením života v nových místních samosprávných celcích.

„Opravují se komunikace, mosty, budoucí obecní úřady, dopravní značení, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, chodníky, rozvody elektrického vedení," vypočítával jednotlivé investice mluvčí ministerstva Jiří Caletka.

„Některé opravy mají zpoždění z důvodu složitých výběrových řízení k veřejným soutěžím. Ministerstvo obrany se zavázalo, že veškerý užívaný majetek bude předán novým obcím v provozuschopném stavu," ujistil.

Armádu stály opravy 35 milionů

Změny na Libavé nejsou pro resort obrany nijak levné. Jen letos jde na opravy nemovitého majetku 35,5 milionu korun.

„Řeší se už posledních zhruba 400 tisíc a je předpoklad, že všechny přidělené prostředky budou vyčerpané," informoval Jiří Caletka.

V současnosti se ještě opravují vodovody a kanalizace ve všech obcích.

„Dále byla podepsána smlouva s budoucím majitelem distribuční soustavy elektrické energie a v současné době probíhá zřizování nových odběrných míst," popisoval probíhající práce na Libavé.

Proč dochází ke změnám?
Vojenský výcvikový prostor Libavá s více než tisícovkou obyvatel zeštíhlí zhruba o čtvrtinu v souvislosti se změnami v armádě.
Resort obrany se rozhodl přizpůsobit počet a velikost vojenských újezdů reálným potřebám armády a současně vrátit odpovědnost za správu svých obcí tamním obyvatelům. V roce 1993 bylo na jednoho vojáka 1,1 hektaru vojenského újezdu.
„Dnes, při počtu 25 tisíc vojáků z povolání, je to 5,5 hektaru, což je nejvíce v celé Evropě. Proto chceme jeden vojenský újezd zrušit a rozlohu ostatních zredukovat tím, že z nich vyčleníme zejména sídla, kde žijí obyvatelé. Neexistuje žádný důvod, aby v zemi žili lidé druhé kategorie, kteří jsou zbaveni některých práv," vysvětloval důvody změn ministr obrany Alexandr Vondra, když na podzim 2011 přijel na Libavou.

Město LibaváKolik bude stát optimalizace Libavé?
Ministerstvo obrany ČR: Celkové náklady za opravy přesáhnou 42,8 milionů korun
Armádní servisní, příspěvková organizace ministerstva obrany a státní podnik Vojenské lesy a statky, které opravují vodovody a kanalizace, které jsou v současné době v majetku těchto organizací: Náklady přesáhnou 103 miliony korun

Nejvýznamnější opravy:
Oprava rozvodů elektrické energie pro Město Libavá 6,4 milionů korun
Opravy komunikací a ploch 7,1 milionů korun.
Opravy břehů potoků a opravy mostů ve Městě Libavá 8,8 milionů korun

Základní škola ve Městě Libavá
Dnem 1. ledna 2016 bude Základní škola a mateřská škola Město Libavá převedena na obec. Dosud je zřizovatelem Krajský úřad Olomouckého kraje a na provoz školy poskytuje dotaci ministerstvo obrany. Ministerstvem obrany byla poskytnuta dotace na celý školní rok 2015/2016. Další fungování školy závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce. Dá se předpokládat, že škola bude nadále fungovat, a jejím zřizovatelem bude od 1. září 2016 obec.

Převod majetku
Ministerstvo obrany si ponechává ve vlastnictví jen objekty nezbytné k plnění svých funkcí. Na obce se dnem 1. ledna 2016 převádí nejen objekty občanské vybavenosti, ale také bytový fond. O provozování nebo případném prodeji bytů (domů) do osobního vlastnictví bude rozhodovat zastupitelstvo obce. To se týká i objektů k podnikání. Rozsah předávaného majetku obcím schválí vláda nejpozději do 30. listopadu 2015. V návrhu jsou i lesní pozemky. Záleží na rozhodnutí zastupitelstev obcí, zda začnou hospodařit s tímto majetkem např. pronájmem. Prozatím je dohoda přípravných výborů s dosavadním vlastníkem, Vojenskými lesy a statky, na pokračující péči o převedené nemovitosti, včetně lesních pozemků.

Dopady vzniku obcí na výcvik na Libavé
Armáda garantuje, že při komplexním výcviku na Libavé dodržuje bezpečnostní a hygienické normy stanovením například ochranných pásem, která u všech výcvikových zařízení zůstávají v nových hranicích vojenského újezdu a zátěž z výcviku bude obdobná, jakou doposud nesou okolní obce, například Domašov nad Bystřicí, Jívová, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Potštát či Budišov nad Budišovkou.

Vojenský újezd zůstává uzavřeným vojenským objektem, do kterého z důvodu zejména ochrany zdraví a majetku bude i nadále zákaz vstupu. Povolení ke vstupu a vjezdu bude vydáváno újezdním úřadem.