Bojí se toho, že by se plány společnosti Kohout Invest mohly neblaze podepsat na životním prostředí. V lomu navíc žijí chránění živočichové.

Také proto se k protestnímu aktu přidali už i ochranáři z Valašského Meziříčí. V bývalém opatovickém kamenolomu skončila těžba před devatenácti lety. Dnes je zatopený lom oblíbeným přírodním koupalištěm pro plavce ze širokého okolí.

„Jedná se o lokalitu mimořádného krajinářského významu s výskytem zvláště chráněných živočichů, včetně paleontologických nálezů,“ píše se mimo jiné v petici.

I proto se její iniciátoři obrátili na Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. „Požádali jsme je, aby se stali účastníky správního řízení, protože jim to jejich statut dovoluje,“ vysvětlila Alena Pavelková.

Ochranáři petentům svoji pomoc přislíbili. „V lomu byli vysazeni raci, rozmnožují se tam obojživelníci a na okolních stráních žije vysoce chráněná ještěrka obecná. Záměr těch, co vlastní dobývací práva k tomu lomu, tedy jednoznačně koliduje s ochranou přírody,“ řekl Mirek Dvorský z ČSOP, jehož organizace hodlá vstoupit do všech řízení, která budou v souvislosti s opatovickým lomem zahájena.

O budoucnost lomu se bojí i starosta Opatovic Antonín Tomeček. V zásadě s rekultivací souhlasí, ale jen v tom případě, že bude šetrná k přírodě.

„Zatím nám firma Kohout Invest nepředložila žádný podnikatelský záměr. Nikdy jsem s jejími představiteli osobně nemluvil, jen si s námi dopisují. Teď zrovna studuji jejich návrh nájemní smlouvy na obecní pozemky kolem lomu. Je ale postaven jednoznačně v neprospěch obce, takže pochybuji, že ho zastupitelé schválí,“ řekl Tomeček.

Názor obce bude důležitý pro Báňský úřad v Ostravě. Na něm bude, zda majiteli dobývacích práv podnikatelský záměr schválí nebo zamítne. Společnost Kohout Invest zatím své plány s lomem tají. Sbírá potřebné posudky a připravuje se na správní řízení.

„Protest těch lidí nechápu. Zatím jsme tam ještě žádnou činnost nezahájili. Mohu říci jen to, že už brzy budeme mít zpracován i biologický posudek, takže se z hlediska ochrany přírody konečně budeme moci opřít o stanovisko odborníka,“ uvedl jednatel společnosti Radovan Kohout s tím, že o petici ví a hodlá na ni reagovat.

Jak, to však neprozradil. O majitelích společnosti Kohout Invest psal už Deník v souvislosti s těžbou štěrkopísku v Hustopečích nad Bečvou. Jiné jejich společnosti s názvem Revita Bečva byla totiž vloni Českou inspekcí životního prostředí vyměřena pokuta osm set tisíc korun.

„Společnost od října 2005 do února 2007 nezákonně navážela zeminu a těžbou štěrkopísku navíc dopomohla ke změně charakteru původních biotopů ve významné krajinné lokalitě,“ zdůvodnil tehdy sankci pracovník oddělení ochrany přírody ČIŽP v Olomouci Bohuslav Víša.