„Potencionální dárce se musí v den odběru cítit naprosto zdravě a ani v minulosti nesmí prodělat infekční žloutenku, nádorové onemocnění ani závažnější onemocnění jater, ledvin nebo srdce,“ uvedl primář hematologicko- transfuzního oddělení přerovské nemocnice Štefan Repovský.

Večer před odběrem by dárce měl omezit tučná jídla a alkohol a ráno lehce posnídat.

„Lidé z odběrů nemusejí mít strach. Nejprve odebereme dobrovolníkovi vzorek pro stanovení krevního obrazu. Vlastní odběr, tedy odebrání 470 mililirů krve, trvá jen pět až deset minut,“ dodává primář.

Akce má za cíl popularizovat dárcovství, seznámit veřejnost s informacemi o darování životodárné tekutiny a přilákat nové dobrovolníky.