„Vůbec jsme to nečekali, ale lidé se pro soutěž nadchli a teď jsou pyšní na to, že zde mohou bydlet a pracovat,“ řekla starostka obce Petra Kočnarová. Zlatou stuhu udělila Skaličce porota za všestranný a účelný přístup k rozvoji obce, za propojení a spolupráci spolkového života, za péči o zeleň a životní prostředí, ale také například za vytváření podmínek pro výstavbu nových rodinných domů.

Čekala jste, že Skalička získá tento titul?

Získání takového titulu nelze vůbec čekat. My jsme se snažili naši obci prezentovat co nejlépe. Místní nadšení pro soutěž bylo opravdu obrovské a teď je velice příjemné, jak nám každý gratuluje.

Kdo má podle vás největší zásluhu na získání titulu?

Na jeho získání mají určitě největší podíl občané, stejně jako místní spolky a organizace. Zapojila se i mateřská školka. Za titul tak vděčíme mnoha nadšencům z naší obce, kteří se aktivně účastnili příprav.

Koho napadlo přihlásit Skaličku do soutěže o vesnici roku?

Nápad to byl můj a zastupitelstvo to ihned odsouhlasilo. Přihlašovali jsme se už loni a po získání Oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu jsme se rozhodli, že do toho musíme jít znovu. Letos měla soutěž mezi občany daleko širší odezvu než loni, kdy jsme se přihlašovali na poslední chvíli. Občané jsou teď pyšní na to, že tady mohou žít a pracovat. A jsou pyšní právem, je to prestižní soutěž.

Co podle vás zaujalo porotu natolik, že ji vyhodnotila jako nejlepší?

Věřím, že porotu zaujala především pospolitost místních lidí a provázanost organizací. Všichni jsou zde semknutí, při organizaci akcí pracují na plné obrátky. Myslím, že rozhodující byla aktivita občanů, kteří mají chuť pracovat pro obec.

Za vítězství jste získali finanční odměnu sto tisíc. Na co tyto peníze použijete?

Především budou využity na organizaci slavnostního vyhlášení. Na konci července se k nám totiž sjedou všechny zúčastněné obce i vyhlašovatelé soutěže a budeme oficiálně jmenováni Vesnicí roku Olomouckého kraje.

Budete organizovat i oslavu pro občany, kterým podle vašich slov vděčíte za titul?

Oslavu bychom chtěli spojit právě s tímto vyhlášení. To by mělo proběhnout 29. července dopoledne, odpoledne bychom pak chtěli věnovat obyvatelům Skaličky. Občané si oslavu zaslouží.

V čem Skaličce pomůže získání titulu? Přiláká to do obce lidi?

Rozhodně, soutěž je prestižní záležitostí a má mezi lidmi svou váhu. To, že se nám podařilo získat titul, posunulo obec zase o kus dopředu. Určitě nás to bude motivovat i pro další práci.

Petra Andrýsková

SOUVISEJÍCÍ: Vesnicí roku Olomouckého kraje je Skalička