Ve vedení města stojíte teprve krátce. Co se vám za tu dobu povedlo?

Pokud mám hodnotit to, co jsme od května stihli, chtěl bych v prvé řadě zmínit novou podobu hranických Vánoc. Byla to týmová práce, jejíž hlavní myšlenkou bylo, že si hraničtí udělají Vánoce v Hranicích sami. Proto tady nebyly žádné velké hvězdy, program tvořili místní. Výsledkem je, že i když už advent skončil, někteří stánkaři na náměstí zůstali, protože asi cítí, že to má smysl. Naopak občané viděli, že tu možnost takových svátků je.

Jak se vám, jako občanovi, nové Vánoce líbily?

Mně se moc líbilo, že už když jsem přicházel na náměstí, podloubí ozdobené dřevěnými stromky navozovalo příjemnou atmosféru. Samozřejmě jsem trochu tušil, co mě čeká, ale i paní Jandová si nechávala některé detaily pro sebe, a tak jsem byl občas mile překvapen. Hlavně jsem rád, že na přítomných lidech bylo poznat, jak si to užívají.

Jaké další změny byste vyzdvihl?

Dalším velkým krokem byla změna vedení firmy Ekoltes. Dříve byla společnost pod střídajícím se politickým vlivem, ale ve vedení byli stále ti samí, kteří pracovali stále stejně. Dnes tam sedí nový ředitel i provozní a s těmito personálními změnami přichází změny ve fungování a práci firmy. Obyvatelé si například mohli všimnout, že se častěji seče tráva. Dále jsme třeba dosáhli dohody s kamenolomem v Hrabůvce. Nákladní automobily nesmí jezdit přetěžované a náklad bude zaplachtovaný. Nesmím zapomenout ani schválení výstavby splaškové a dešťové kanalizace v ulici Kropáčova a Havlíčkova.

Co obyvatelé, mohou se k inovacím také vyjadřovat?

Chtěli bychom lidem nabízet možnosti, jak ovlivňovat budoucí vývoj a podobu našeho města. K tomu slouží komise, které jsou odbornými poradními orgány vedení města. Jejich členové navrhují řešení a nabízí odborný pohled v jejich oblastech. Občané s nimi mohou o problematice komunikovat a nemusí tak přímo za panem starostou. Když se na každého ze sedmi odborníků napojí další tři lidi, vzniká široká síť rádců ze strany obyvatel.

Mohou se lidé zapojit ještě nějak?

V prosinci proběhla první přednáška komise pro architekturu a urbanizaci. Přítomní architekti diskutovali s obyvateli o podobě a možnostech rozvoje města. Další setkání s přední českou architektkou se uskuteční 21. ledna. Byl bych rád, kdyby se nám touto tematikou podařilo zaujmout i mladé lidi.

Mluvíte o změnách v architektuře města, kdo je bude mít na starost?

Připravujeme ustanovení funkce městského architekta, který by nám měl pomoci řešit urbanistický rozvoj města komplexně. Nad budoucí podobou města se zamýšlíme systémově, nechceme řešit jen jeho aktuální problémy.

Co se vám loni naopak nepodařilo?

Mrzí mě, že jsem nestihl vyřešit parkování u nádraží do konce roku. Chtěl jsem dát nová parkovací místa lidem k Vánocům, ale vypracovaný projekt byl nakonec velmi drahý, tak jsme od něj upustili. Musím ale přiznat, že jsem České dráhy donutil k takové rychlosti jednání, že se i jejich zaměstnanci, se kterými jsem spolupracoval, divili.

Jaké jsou vaše plány pro rok 2016?

Intenzivně se teď věnujeme parkování na náměstí, u nádraží a u škol. Také bychom chtěli odlehčit provozu v historickém centru města, odklonit dopravu z průmyslových zón. Co se týče třídy 1. máje, rádi bychom na ní vybudovali opravdovou a bezpečnou cyklostezku, na které budou moct jezdit i děti do školy, což zase uleví dopravě i problematickému parkování. Všechno to spolu souvisí a čeká nás hodně koncepční práce, se kterou by nám měl pomoci právě městský architekt. Neméně se budeme věnovat Palačovské spojce, jejíž realizace by měla dle posledních jednání začít v roce 2019.

Co byste popřál občanům do nového roku?

Přeji jim, aby se tady cítili dobře. Aby Hranice vnímali jako jejich město a začali se o něj více zajímat. Aby byli zdraví, měli práci a udržovali pohodové vztahy, protože to je podle mě základ spokojenosti. A my se jim k tomu budeme snažit dopomoct tím, že se tady snad budou cítit jako doma.

AUTOR: Veronika Hlavinková