Ve vedení města stojíte teprve krátce. Co se vám za tu dobu povedlo?

Je toho poměrně hodně, co jsme změnili. Otevřeli jsme radnici lidem, dokončujeme systém kontroly energií, dohnali jsme přípravu investic, která byla v žalostném stavu. Dali jsme do pořádku městské muzeum a úplně změnili přístup k vánočním svátkům. Za peníze města s našimi lidmi pro naše lidi. Do Hranic zveme ministry, představitele armády, policie i hasičského záchranného sboru. Posílili jsme řady městských strážníků a zvyšujeme tlak na sociální oblast. Zde prosazujeme heslo: „Kdo pracuje a snaží se, musí cítit naši podporu."

Jaké další změny byste vyzdvihl?

Pro potřebu řízení jsme změnili systém ekonomického výkazu na hospodaření střediskové. Od 1. ledna uvidíme na jednom účtu každý subjekt. Plán, příjmy i výdaje. V novém plánování je uveden popis pro každý výdaj, což dále umožňuje zaměřit kontrolu na hospodárnost každé položky. Důsledná kontrola roku 2015 umožnila našemu městu převést do investic roku 2016 téměř o 20 milionů korun více. Tento stav nám otevřel možnost žádat o dotační tituly ve stejné výši, a to už je znát. Chceme tedy investovat více než v minulých obdobích.

Co se vám letos naopak nepodařilo?

Jsou i věci, které se nedaří. Koordinace státních, krajských a našich potřeb v oblasti investic, v oblasti dotací nebo jen v oblasti legislativních procesů. Hledám slovo nejblíže výstižné – nekoordinované. Všichni se snaží tahat za nějaký konec, ale asi každý subjekt za jiný.

Jste bývalý podnikatel a mluvíte především o ekonomice města, snažíte se Hranice řídit jako firmu?

Mediální svět nemá rád tvrzení, že lze město, kraj nebo stát řídit jako firmu. Já se osobně domnívám, že je to nezbytné. My všichni v tomto městě máme společný majetek, dostáváme od státu peníze z daní a nikdo tedy nemůže popřít, že máme společnou domácnost. Každý dobrý hospodář zvažuje jak co nejúsporněji, šetrně a efektivně využije svůj majetek. Musí vždy vážit náklady a výnosy. Do svého rozvoje musí investovat s rozumem, aby se nezadlužil. Politicky líbivé nehospodárné kroky vedou k úpadku.

Chceme využít efektivně a kreativně každý den

Domníváte se tedy, že od vašeho nástupu město hospodaří lépe, prosperuje a je dobře řízeno?

Kdybych toto potvrdil, stal bych se samolibým spokojeným člověkem. Hospodaření i řízení každého subjektu, tedy i našeho města, je neustálý proces. Vytyčili jsme si s panem místostarostou několik základních pilířů, které neustále analyzujeme a snažíme se vylepšit. Využít efektivně a kreativně každý den, v tom je odpovědnost.

Co si pod tím můžu představit?

Především vyhodnocujeme náklady. Přijímáme opatření, měníme systémy kontroly a vyžadujeme efektivní chování od všech pracovníků úřadu. Zapojujeme v komisích rady odborníky, kteří se vyjadřují k budoucímu plánu. Snažíme se podávat dostatek informací občanům a také neustále analyzujeme vnější podmínky, například České dráhy, Ředitelství silnic a dálnic, dotační politiku ministerstev i krajského úřadu. Diskutujeme o potřebách Armády ČR i policie. Sem patří například prevence kriminality i výchova mládeže.

Snažíme se zlepšit služby Ekoltesu

Jaké jsou vaše plány pro rok 2016?

Naše město je v této chvíli ekonomicky konsolidované, v plánu investic počítáme pro rok 2016 s částkou osmdesát milionů korun. Důsledně se snažíme zlepšit služby společnosti Ekoltes. Ve funkcích máme řadu špičkových odborníků, a tak se s panem Lesákem, s panem Smolkou a ostatními členy Rady města Hranic snažíme nastavit kvalitní prorůstovou hospodářskou strategii. Začneme také opět hodnotit územní plán, abychom nastartovali jak výstavbu, tak koordinovali parkovací plochy nebo měnily dopravní trasy.

Jak hodnotíte dosavadní fungování nového vedení města?

Lidé musí pro své město pracovat srdcem, ne pro funkce. V kanceláři starosty pro někoho práce končí ziskem této funkce, pro patrioty a srdcaře zde práce začíná. Rozpočet i plán investic pro nadcházející rok zastupitelstvo našeho města schválilo všemi přítomnými hlasy, a to je pro mě i pana místostarostu signál, že volení zástupci nejvyššího orgánu města jsou prozatím spokojeni. Plán je ale pouze papír, nyní je třeba věci uskutečnit.

Co byste popřál občanům do nového roku?

Přál bych si, aby byli lidé našeho města spokojení, aby se jim dařilo vše, co si naplánují. Chci jim popřát pevné zdraví a stálý úsměv na tváři. Byl bych pyšný, kdyby se opět začal zvyšovat počet našich obyvatel, kdyby se mladí vraceli a naše město se rozrůstalo. Nebojme se chránit to, co si společně budujeme. Starejme se o životní prostředí, ale podporujme kvalitní firmy. Potřebujeme práci, zajištěné rodiny, i čas na zábavu, sport a kulturu. S panem místostarostou, a dovoluji si popřát i za všechny zastupitele, vám všem přejeme úspěšný a klidný rok 2016.

AUTOR: Veronika Hlavinková