Podle zákona musí být růžový formulář odevzdán nejpozději 31. března. Existuje však i možnost, jak si termín až o čtvrt roku protáhnout, a to přenechat vyplnění přiznání daňovému poradci nebo požádat o prodloužení lhůty pro podání.

„I když se nacházíme v období podávání daňových přiznání na dani z příjmu, chodby Finančního úřadu v Hranicích zejí prázdnotou. Lidé přicházejí pouze ojediněle,“ konstatovala v pondělí dopoledne ředitelka hranického Finančního úřadu Dalma Dočekalová s tím, že většina subjektů ponechává podání daňového přiznání na poslední chvíli.

Finanční úřad v Hranicích až do konce března rozšířil svou otevírací dobu, a to jak na podatelně, která je otevřena denně do 18 hodin, tak na pokladně. Ani v sobotu 28. března nezůstanou brány úřadu zavřené.

Daňoví poplatníci mohou využít i možnost podat přiznání elektronickou formou, čímž se mohou vyhnout případným frontám u přepážek. „Pokud subjekt splňuje podmínky pro podání daňového přiznání, které však nepodá, může správce daně dle zákona zvýšit vyměřenou daň až o deset procent nebo uložit pokutu,“ podotkla Dočekalová.

Podle statistik lidé na Hranicku využívají služeb daňových poradců v uplynulých třech letech přibližně ve stejné míře. Lidé prostřednictvím finančních poradců podávají kolem čtyř set přiznání ročně.

„Pokud porovnám počet daňových přiznání, která nám lidé do dnešního dne odevzdali, se stejným obdobím loňského roku, došlo ke snížení o 46 procent. Zdá se to být velmi vysoké, ale na snížení počtu se letos podílí především zrušení možnosti využití zdanění manželů,“ dodala ředitelka Finančního úřadu v Hranicích.

Lidé mohou daň zaplatit hned několika způsoby. Převodem z účtu, v hotovosti v pokladně finančního úřadu nebo daňovou složenkou, a to bez poplatku. V případě, že dojde k pozdní úhradě, bude poplatníkovi vyměřen úrok za každý den prodlení.