„Zrovna dnes jsem byla u dvou rodin v Hustopečích, které jsou na tom špatně. K dnešnímu dni už mají aspoň omítky a betonové podlahy. Spousta lidí nestráví letošní Vánoce ve svých domovech, někteří jsou v náhradním bydlení,“ popsala neradostnou situaci Pavla Cifrová z Charity v Hranicích.

Pomoc se v postižených oblastech dostala do třetí fáze. První etapa byla v úvodních krizových čtrnácti dnech, kdy pracovníci dodávali vysoušeče a dezinfekční prostředky.

„Bez obrovské solidarity bychom základní úklid tisíců tun bahna a nepořádku nezvládli a také bychom byli zadluženi až po uši,“ řekl starosta Bernartic Mojmír Michálek.

Červnová povodeň tam způsobila škody za 140 milionů korun. Armádu dobrovolníků nasadila do obce Adra, Charita se zaměřila na pomoc jednotlivým obyvatelům, které sama vyhledávala.

Poskytli jim psychickou vzpruhu a zjišťovali, jaké škody voda napáchala a co vše domácnosti potřebují. Zaměřili se na ty nejpotřebnější: seniory, matky s dětmi a handicapované.

„Ještě v září byly v některých rodinách děti na betonových podlahách a nábytek páchl plísněmi. Tito lidé potřebovali nutně peníze. Přispívali jsme i na topivo, protože často uplavalo,“ popsala Cifrová.

„Měli jsme velkou starost o studny, hlavně ve Lhotce, kde se několik domácností ocitlo bez pitné vody. V současné době jsou už několikrát propláchnuté, voda z nich se posílá na zkoušky na hygienu. V tom finančně pomohl i Český červený kříž,“ řekl starosta Hranic Miroslav Wildner.

Radnice se snaží také pro nejnutnější případy získat peníze od státu. „Jednali jsme s ministerstvem pro místní rozvoj. Dávali jsme jim návrhy na třicetitisícovou podporu lidem, kteří to potřebují,“ řekl starosta.

Strach z vyúčtování elektřiny

Pomoc Charity potrvá minimálně do léta. Obyvatele psychicky vyčerpávají zejména průtahy s vyrovnáním od pojišťoven.

Další finanční zátěž očekávají odborníci po zkušenostech z minulých povodní na jaře při vyúčtování elektrické energie. Používání vysoušečů se totiž mohlo podepsat na zvýšení nákladů.

„Někteří lidé si také narychlo udělali nové omítky v domnění, že už je stavba suchá. Ta však může znovu popraskat,“ vysvětlil povodňový koordinátor z Arcidiecézní charity Olomouc Martin Zamazal.

Již teď panují i obavy z jarního tání.

„Na mnoha místech jsou narušené nebo úplně zničené břehy Vojtovického potoka. Jeho koryto je zčásti jinde, než původně bylo. Zemědělská vodohospodářská správa se sice po povodni postarala o zprůtočnění koryta, ale od té doby se nic neděje,“ upozornil starosta Bernartic Michálek.