Státní orgány předpokládají, že voda bude v příštích desetiletích nedostatkovým zbožím. Stavba má sloužit jako protipovodňové opatření, zároveň má pokrýt požadavky na odběry vody a zajistit ekologické průtoky ve vodních tocích.

Proč lidé přehradu nechtějí?

„Sepsali jsme petici. Máme posbíraných několik podpisů nejenom na Boňkově, ale i od lidí ze Stříteže nad Ludinou nebo z Luboměře. Ti žádnou přehradu nechtějí. Někteří z nich tvrdí, že podzemní vody na Hranicku je dost," napsala redakci obyvatelka olšovské místní části Boňkov Anna Zapletalová.

Lidé podepsaní pod petičním archem mají důvodů k odmítnutí stavby přehrady hned několik. Vedle možných dopravních komplikací jim vadí, že přehrada o plánované ploše přibližně 30,5 hektaru by zasahovala či výrazně ovlivnila i obytné zóny.

„Náš dům i několik dalších by byly pod vodou," doplnila Anna Zapletalová.

O možném projektu, jehož realizace je ale v současné době nejistá, zatím nejbližší lokální subjekty nejednaly.

„Vím sice, že se petice podepisuje, ale nemám k ní žádné bližší informace, přímo ke mně se nedostala. Až budu vědět, co přesně v petici stojí, pak se k ní mohu vyjádřit," konstatoval starosta Olšovce Antonín Folter. Podle jeho slov má k další aktualizaci projektu dojít za tři roky.

„Vzhledem k tomu, že za dva roky budou volby, je tato otázka aktuální spíše pro příští zastupitelstvo," do­dal.

Novinka?

Ani Mikroregion Hranicko, do něhož spadá například město Potštát, tuto záležitost zatím neřešil.

„Je to pro mne nová informace. Přestože poslední valná hromada probíhala právě na Potštátě, touto věcí jsme se nezabývali. Nevím o takové plánované investici ani o odporu, který je s ním spojený," řekl předseda tohoto svazku obcí a starosta Stříteže nad Ludinou Petr Pajdla.

Podle starosty Potštátu Karla Galase ale nejsou plány ohledně stavby vodní nádrže žádnou novinkou.

„Projekt je v plánu už několik desítek let. Přibližně na konci šedesátých let se počítalo s výstavbou elektrárny Blahutovice a podle mého měla být přehrada zásobníkem vody pro tuto elektrárnu. Ale o tom, že by se něco mělo začít stavět, jsme doposud s nikým nejednali," řekl.

Přehrada Podlesný mlýn není ani zdaleka jedinou, o jejíž realizaci ministerstvo usiluje a proti které obyvatelé v Česku bojují. V horizontu několika desítek let se mají podobná vodní díla vystavět na mnoha dalších místech republiky. Jen v Olomouckém kraji se zatím jen teoreticky uvažuje o sedmi takovýchto stavbách.