Studie za 3,7 milionu má být hotová v listopadu, a poté se jí může zabývat ministerstvo zemědělství a vláda.

Na ucelenou koncepci, která by ochránila obce na Přerovsku před stoletou vodou, čekali lidé už od ničivých záplav v roce 1997.

Plány Povodí Moravy ale začaly nabývat konkrétních obrysů teprve loni, kdy region zasáhla padesátiletá voda. Ta spláchla Troubky nad Bečvou a pohrozila i Přerovu, Hranicím a Kojetínu.

„Ve výběrovém řízení na zpracovatele studie protipovodňových opatření zvítězila firma Pöyry. Předpokládané náklady na zpracování činí 3,7 milionů korun a požadovaný termín dokončení je listopad 2011,“ shrnula mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Cílem studie je podle ní navrhnout koncepční a reálná protipovodňová opatření pro obce a města podél Bečvy, a to v úseku zhruba od Teplic nad Bečvou až po soutok s Moravou. Projekt představilo Povodí Moravy už dříve starostům obcí v Pobečví.

Systém opatření má ochránit více než 110 tisíc obyvatel na dolním toku řeky Bečvy. Lidé, kteří žijí v blízkosti řeky Bečvy, by tak byli ochráněni před průtokem až 950 m3 za vteřinu, tedy vodou, která způsobila tragické následky v roce 1997.

Suchý poldr i rozšíření koryta

Koncepce protipovodňové ochrany zahrnuje třeba rozšíření jezu a koryta řeky v Hranicích, vybudování nábřežních zídek a mobilních hradicích stěn v Teplicích nad Bečvou nebo prstencové ohrázování ve výšce dva až tři metry a soustavu drenážních studní v Troubkách nad Bečvou.

Zásadní je výstavba suchého poldru v Teplicích nad Bečvou, která se dotkne více jak 770 vlastníků pozemků.

Protipovodňová opatření považují za významná starostové měst a obcí na Přerovsku.

„Jsme s Povodím Moravy v kontaktu a domlouváme aktivity směrem k obcím, které by se měly zapojit do jednání o suchém poldru. Lidi zajímá, jak bude vypadat, a do jaké míry se jich to dotkne. Týká se to hlavně Skaličky, kde je hráz a předmětné pozemky, jež budou tvořit dno suchého poldru,“ uvedl zástupce hranické starostky Miroslav Wildner.

Přerované doufají, že se dočkají ochrany před stoletou vodou už v roce 2013.

„Městu by pomohla protipovodňová zídka na nábřeží Edvarda Beneše, kde se Bečva při překročení třetího stupně vylévá jako první. Jsme v kontaktu s Povodím Moravy a nebráníme se ani finanční spoluúčasti na těchto opatřeních,“ doplnil také mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Najít společnou řeč s Povodím Moravy se snaží v Troubkách nad Bečvou, které se ocitly pod vodou v roce 1997 i 2010.

„Dohodli jsme se, že zpracujeme vlastní alternativní řešení, a to pak posoudíme se záměry Povodí Moravy. Studie je v rukou projekční kanceláře Hydroprojekt a nad výsledky se máme sejít koncem srpna,“ zmínil starosta Troubek nad Bečvou Radek Brázda. Obec prý nyní chrání před povodněmi obnovená selská hráz.

Základní údaje o poldru Teplice nad Bečvou:

Místo a plocha: horní tok Bečvy; Teplice nad Bečvou, Skalička; 700 hektarů

Objem zadržované vody: 35 milionů m3

Délka a výška hrází: 6,8 kilometru, 12,5 metru

Chrání území: o ploše 5800 hektarů

Cena: 2,3 miliardy korun

Možný termín zahájení stavby: rok 2013

Délka stavby: dva až tři roky