Pokud někdo navštívil nebo navštíví hranickou radnici v prvních třech dnech tohoto týdne, narazí před schodištěm do prvního patra na mladou dvojici se skripty v rukou.

„Na objednávku města tady provádíme šetření spokojenosti klientů Městského úřadu v Hranicích,“ vysvětlil Jiří Poslt a ihned informaci konkretizoval: „Ptáme se lidí, který odbor navštívili a proč, jestli vyřídili, co chtěli, a jak byli spokojeni s přístupem úředníků.“

Zhruba polovina oslovených lidí se s tazateli zastavuje a zodpovídá jejich dotazy. Druhá půlka dotazník vyplnit odmítá.

„Většinou se s námi nechtějí bavit lidé, které návštěva úřadu neuspokojila. Jeden pán například nadával, že v úřední době narazil na zamčenou kancelář, ale do dotazníku to napsat odmítl,“ řekla Jitka Šebíková.

Podle jejích poznatků vyjadřovali svou nespokojenost hlavně lidé starší. Jejich stížnosti se však pokaždé netýkaly jen činnosti úřadu, ale také například stavu chodníků ve městě a podobně.

„Jeden pán radnici vytknul, že nijak nereaguje na kritiku, která se občas objeví v Hranickém deníku,“ vzpomněl si na další výtku Poslt. Ani ta se však podle něj do dotazníku nedostala, neboť si to respondent nepřál.

Radnice si anketu objednala proto, aby mohla zlepšit nebo odstranit případné nedostatky na své práci.

„Je to užitečná zpětná vazba, která se určitě vyplatí,“ řekl tajemník Městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík a dodal, že stejně tak přínosná je také druhá anketa, která ve městě probíhá již čtvrtým týdnem. Také zkoumá spokojenost občanů s úřadem a jeho zaměstnanci.

„Ve všech třech částech městského úřadu, to znamená na zámku, v Zámecké a Purgešově ulici jsme umístili urny na vyplněné dotazníky, které jsou k dispozici na jednotlivých odborech. Lidé je do nich mohou vhazovat ještě do konce tohoto týdne,“ uzavřel Vyplelík.