Údaje na cedulích mají upozornit, jak moc je v Přerově znečištěné ovzduší, a v případě překročení koncentrací škodlivin v ovzduší zveřejní město výstražnou zprávu.

„Nový systém informování obyvatel spustíme už od 1. června. Na panelech se každou čtvrt hodinu objeví údaje o množství oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, troposférického ozonu, polétavého prachu a oxidu uhelnatého,“ uvedl Jaroslav Čagánek z odboru životního prostředí přerovského magistrátu.

Podle něj se tyto údaje budou převádět do obrazové podoby z monitorovací stanice ovzduší, která je u kina Hvězda.

„Při zhoršení situace se mohou lidé na světelných panelech setkat s informací o překročení limitů a doporučením magistrátu pro řidiče, aby nejezdili auty a raději využili prostředků městské hromadné dopravy. Objeví se i výstražné informace, které upozorní seniory a rodiče malých dětí, aby omezili pohyb venku,“ doplnil Čagánek.

Přerov patří v Olomouckém kraji k místům s nejvíce znečištěným ovzduším. Na vině je hlavně katastrofální dopravní situace, a pak také průmyslová výroba. Řada lidí proto nové světelné tabule, které budou informovat o kvalitě ovzduší ve městě, jedině vítá.

„Je to dobrý nápad, protože když půjdeme s dětmi v zimě na procházku, můžeme se podle toho řídit. Někdy ani nevíme, když je inverze,“ řekla svůj názor učitelka jedné mateřské školy v Přerově. „Konečně. Jenom by takových tabulí mělo být ve městě mnohem více,“ soudí zase jiný senior.