„Vymáhání dlužné částky se snažíme získat několika způsoby,“ informoval na úvod mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

V Hranicích dluží občané nejvíce na poplatcích za komunální odpad, kde se dlužná částka ke konci loňského roku vyšplhala už na tři miliony sto tisíc korun. Cesta jak peníze od lidí dostat je ovšem hodně zdlouhavá.

„Dotyčnému nejdříve posíláme složenku. Protože je ale poslána běžnou cestou, není jasné, zda se k adresátovi dostane,“ uvedl vedoucí finančního odboru Vladimír Zemek.

V případě, že dlužník stále nezaplatí, musí město vydat platební výměr na dlužnou částku. Pokud ani v tomto případě občan nezareaguje a nezaplatí zasílají z úřadu výzvu k úhradě.

„Pokud ovšem stále nereaguje, to znamená, že neplatí a ani se nechce nějak domluvit, přistupujeme k exekuci,“ doplnil Vladimír Zemek.

Město má smlouvu se dvěma exekutorskými úřady, kterým předává neuhrazené platební výměry k dalšímu vymáhání. A vůbec nezáleží, jak velkou částku občan dluží. „Předávají se i částky čtyři sta devadesát korun a menší, které dluží lidé většinou právě za odpady,“ dodal vedoucí finančního odboru.

Poté už exekutor předá celou věc soudu, který vydá rozhodnutí, a dlužník je povinen částku zaplatit. Oproti mnohdy opravdu nízké částce se mu najednou celý dluh značně prodraží, protože musí zaplatit i veškeré exekuční náklady.

„Rázem se může dostat až k částkám okolo deseti tisíc korun,“ informoval Vladimír Zemek.

Loni devět vyklizených bytů

Celý proces od poslání první složenky po předání exekutorovi trvá v Hranicích přibližně tři měsíce. Přitom dlužníků za komunální odpad registrovali v Hranicích ještě přednedávnem dva a půl tisíce.

„Tisíc lidí ale zaplatilo po upomínkách a na exekutory zbylo přibližně pět set neplatičů,“ upozornil Vladimír Zemek. Na spoustu lidí se nedostanou ani exekutoři, protože jim prostě nemají co sebrat.

Pokud jde o dluhy za psy, zde ke konci roku evidovali na úřadě dlužnou částku devadesát osm tisíc korun. Poměrně velkou částku dluží občané i na odboru dopravy, kde se jednotlivé částky za pokuty šplhají do desetitisícových hodnot.

Ještě větší dlužnou částku registruje úřad na nájemném, které ale zabezpečuje Ekoltes, který částky i vymáhá.

„Celková částka, kterou obyvatelé dluží na nájemném je šest milionů korun,“ řekl vedoucí finančního odboru Vladimír Zemek.

V krajních případech pokud není možné s dlužníky najít společnou řeč se v těchto případech přistupuje k žalobám na vyklizení bytu.

V loňském roce se jednalo o devět bytů, letos za tři měsíce už došlo na tři žaloby na vyklizení.